Information System Repo 

Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
HOCHEL, Marian. Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře (Modern European in the First Half of the 19th Century. To the Jubilee of Professor Dušan Uhlíř). Opava - Praha: Slezská univerzita v Opavě - Togga, 2019. 332 pp. ISBN 978-80-7476-168-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře
Name in Czech Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře
Name (in English) Modern European in the First Half of the 19th Century. To the Jubilee of Professor Dušan Uhlíř
Authors HOCHEL, Marian (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Opava - Praha, 332 pp. 2019.
Publisher Slezská univerzita v Opavě - Togga
Other information
Original language Czech
Type of outcome Editorship of professional books
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7476-168-3
Keywords (in Czech) modernita; politika; každodennost; kultura; Evropa; první polovina 19. století
Keywords in English Modernity; Policy; Everydayness; Culture; Europe; the First Half of the 19th Century
Tags ÚHV
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Marian Hochel, učo 1791. Changed: 3/1/2020 16:03.
Abstract
Kniha Moderní Evropan první poloviny 19. století přináší zajímavé poznatky k pronikání prvků modernity do různých oblastí života společnosti v prvních desetiletích „dlouhého“ 19. století. Jednotlivé kapitoly tvoří mozaiku vytvářející smysluplný obraz měnící se Evropy a zejména drobných nepostřehnutelných změn v (sebe)pojímání tehdejšího člověka. Cílem této knihy je „přiblížit profil ‚moderního‘ Evropana a obraz ‚moderní‘ Evropy tak, jak se jevil generacím v prvních desetiletích ‚dlouhého‘ století a jak se zároveň s odstupem času jeví nám“. Byť se jednotlivé kapitoly věnují různým tématům „velkých“ i „malých“ dějin v různých evropských regionech a sledují je z různé perspektivy politických, kulturních, sociálních dějin i dějin mentalit, dějin vědy a techniky i dějin umění, vždy ve svém souhrnu napomáhají interdisciplinárně sledovat a objasňovat různé příčiny a vlivy, které v období Francouzské revoluce, napoleonských válek a Evropy po Vídeňském kongresu působily na zrod „moderní“ Evropy a formování „moderního“ Evropana.
Abstract (in English)
The book "Modern European in the First Half of the 19th Century" brings interesting insights into the penetration of elements of modernity into various areas of society in the first decades of the “long” 19th century. The individual chapters form a mosaic creating a meaningful picture of a changing Europe and, in particular, minor imperceptible changes in the (self)conception of the then man. The aim of this book is to "bring the profile of the 'modern' European and the image of the 'modern' Europe as it appeared to generations in the first decades of the 'long' century and how it appears to us as time has passed". Although each chapter focuses on the different themes of "great" and "small" history in different European regions and pursues them from different perspectives of political, cultural and social history, history of mentalities, history of science and technology and art history, they always help to explain in interdisciplinarity the various causes and influences that, during the French Revolution, the Napoleonic Wars and Europe after the Congress of Vienna, gave birth to a "modern" Europe and the formation of a "modern" European.
Print
Add to clipboard Displayed: 20/6/2021 00:38

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 20/6/2021 00:38, Week 24 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz