Information System Repo 

Napoleonovo muzeum (Musée Napoléon) v Louvru a počátky moderního evropského muzejnictví

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
HOCHEL, Marian. Napoleonovo muzeum (Musée Napoléon) v Louvru a počátky moderního evropského muzejnictví (The Napoleon Museum (Musée Napoléon) in the Louvre and the beginnings of modern European museums). In Marian Hochel. Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. Opava - Praha: Slezská univerzita v Opavě - Togga, 2019. p. 133-161. ISBN 978-80-7476-168-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Napoleonovo muzeum (Musée Napoléon) v Louvru a počátky moderního evropského muzejnictví
Name in Czech Napoleonovo muzeum (Musée Napoléon) v Louvru a počátky moderního evropského muzejnictví
Name (in English) The Napoleon Museum (Musée Napoléon) in the Louvre and the beginnings of modern European museums
Authors HOCHEL, Marian (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Opava - Praha, Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře, p. 133-161, 29 pp. 2019.
Publisher Slezská univerzita v Opavě - Togga
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Domovská stránka výsledku
Organization Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7476-168-3
Keywords (in Czech) Muzeum; revoluce; Napoleon; sbírky; Evropa; první polovina 19. století
Keywords in English Museum; Revolution; Napoleon; Collections; Europe; the First Half of the 19th Century
Tags ÚHV
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Marian Hochel, učo 1791. Changed: 14/3/2021 22:15.
Abstract
Kapitola hledá kořeny moderního muzejnictví, jež byly zapuštěny ve Francii v době napoleonských válek a bezprostředně po nich i v dalších evropských zemích. Revoluční a napoleonská Francie předznamenala zrození moderní doby i v oblasti kulturní politiky, muzejnictví a formování národních identit. Projevem jejího reálného dopadu byla například snaha o konzervaci historické paměti Evropy a modernizaci prezentace kulturního dědictví evropské veřejnosti, uchovávané pro současnou i následující generace. V centru pozornosti je především paměťová instituce, která po dobu své existence neměla v Evropě obdobu a následně se stala inspirací pro jiné paměťové instituce, budované v dalších evropských zemích – Napoleonovo muzeum, sídlící v pařížském paláci Louvre. V kapitole je analyzován význam této moderní veřejné instituce evropského významu pro francouzské občany i zahraniční návštěvníky a její vliv na formování národních paměťových institucí v dalších státech Evropy.
Abstract (in English)
The chapter looks for the roots of modern museums, which were embedded in France at the time of the Napoleonic Wars and immediately afterwards in other European countries. Revolutionary and Napoleonic France heralded the birth of modern times in the fields of cultural policy, museums and the formation of national identities. Its real impact was, for example, an effort to preserve Europe's historical memory and to modernize the presentation of the cultural heritage to the European public, preserved for present and future generations. In the center of attention is the memory institution, which during its existence was unprecedented in Europe and subsequently became an inspiration for other memory institutions built in other European countries - Napoleon Museum, based in the Louvre Palace in Paris. The chapter analyses the significance of this modern public institution of European importance for French citizens and foreign visitors and its influence on the formation of national memory institutions (museums) in other European countries.
Print
Add to clipboard Displayed: 18/6/2021 08:07

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 18/6/2021 08:07, Week 24 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz