Informační systém Repo 

Napoleonovo muzeum (Musée Napoléon) v Louvru a počátky moderního evropského muzejnictví

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
HOCHEL, Marian. Napoleonovo muzeum (Musée Napoléon) v Louvru a počátky moderního evropského muzejnictví. In Marian Hochel. Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. Opava - Praha: Slezská univerzita v Opavě - Togga, 2019. s. 133-161. ISBN 978-80-7476-168-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Napoleonovo muzeum (Musée Napoléon) v Louvru a počátky moderního evropského muzejnictví
Název česky Napoleonovo muzeum (Musée Napoléon) v Louvru a počátky moderního evropského muzejnictví
Název anglicky The Napoleon Museum (Musée Napoléon) in the Louvre and the beginnings of modern European museums
Autoři HOCHEL, Marian (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Opava - Praha, Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře, od s. 133-161, 29 s. 2019.
Nakladatel Slezská univerzita v Opavě - Togga
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Domovská stránka výsledku
Organizace Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7476-168-3
Klíčová slova česky Muzeum; revoluce; Napoleon; sbírky; Evropa; první polovina 19. století
Klíčová slova anglicky Museum; Revolution; Napoleon; Collections; Europe; the First Half of the 19th Century
Štítky ÚHV
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Marian Hochel, učo 1791. Změněno: 14. 3. 2021 22:15.
Anotace
Kapitola hledá kořeny moderního muzejnictví, jež byly zapuštěny ve Francii v době napoleonských válek a bezprostředně po nich i v dalších evropských zemích. Revoluční a napoleonská Francie předznamenala zrození moderní doby i v oblasti kulturní politiky, muzejnictví a formování národních identit. Projevem jejího reálného dopadu byla například snaha o konzervaci historické paměti Evropy a modernizaci prezentace kulturního dědictví evropské veřejnosti, uchovávané pro současnou i následující generace. V centru pozornosti je především paměťová instituce, která po dobu své existence neměla v Evropě obdobu a následně se stala inspirací pro jiné paměťové instituce, budované v dalších evropských zemích – Napoleonovo muzeum, sídlící v pařížském paláci Louvre. V kapitole je analyzován význam této moderní veřejné instituce evropského významu pro francouzské občany i zahraniční návštěvníky a její vliv na formování národních paměťových institucí v dalších státech Evropy.
Anotace anglicky
The chapter looks for the roots of modern museums, which were embedded in France at the time of the Napoleonic Wars and immediately afterwards in other European countries. Revolutionary and Napoleonic France heralded the birth of modern times in the fields of cultural policy, museums and the formation of national identities. Its real impact was, for example, an effort to preserve Europe's historical memory and to modernize the presentation of the cultural heritage to the European public, preserved for present and future generations. In the center of attention is the memory institution, which during its existence was unprecedented in Europe and subsequently became an inspiration for other memory institutions built in other European countries - Napoleon Museum, based in the Louvre Palace in Paris. The chapter analyses the significance of this modern public institution of European importance for French citizens and foreign visitors and its influence on the formation of national memory institutions (museums) in other European countries.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 20. 6. 2021 00:26

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2021 00:26, 24. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz