Information System Repo 

Evropa(n) „mezi časy“: od Napoleonova projektu Evropy k vizi pospolité Evropy národů

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
HOCHEL, Marian. Evropa(n) „mezi časy“: od Napoleonova projektu Evropy k vizi pospolité Evropy národů (Europe(an) in the Age of Transition: From Napoleon's Europe Project to the Vision of a Common Europe of Nations). In Marian Hochel. Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. Opava - Praha: Slezská univerzita v Opavě - Togga, 2019. p. 11-23. ISBN 978-80-7476-168-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Evropa(n) „mezi časy“: od Napoleonova projektu Evropy k vizi pospolité Evropy národů
Name in Czech Evropa(n) „mezi časy“: od Napoleonova projektu Evropy k vizi pospolité Evropy národů
Name (in English) Europe(an) in the Age of Transition: From Napoleon's Europe Project to the Vision of a Common Europe of Nations
Authors HOCHEL, Marian (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Opava - Praha, Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře, p. 11-23, 13 pp. 2019.
Publisher Slezská univerzita v Opavě - Togga
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7476-168-3
Keywords (in Czech) Evropa; evropanství; koncept; národ; první polovina 19. století; revoluce; Napoleon; romantismus
Keywords in English Europe; Europeanism; Concept; Nation; the First Half of the 19th Century; Revolution; Napoleon; Romanticism
Tags ÚHV
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Marian Hochel, učo 1791. Changed: 3/1/2020 16:04.
Abstract
Kapitola sumarizuje formování myšlenky jednotné Evropy od osvícenských koncepcí po dobu romantismu na příkladu vybraných konceptů, které sestavili filozofové, státníci, politici, diplomaté a literáti (Voltaire, Emmerich de Vattel, Napoleon Bonaparte, Klemens Wenzel Lothar von Metternich-Winneburg, François René de Chateaubriand a další). Stěžejním tématem je aplikace myšlenky jednotné Evropy od období vlády Napoleona Bonaparta do doby koncertu velmocí a kongresového systému po roce 1815. V kapitole je rovněž objasněna role, jakou může hrát kulturní dědictví v intencích mezinárodní politiky a jak se prostřednictvím kolektivní paměti může zhodnocovat model evropské pospolitosti a vzájemného soužití.
Abstract (in English)
The chapter summarizes the formation of the idea of a united Europe from the Enlightenment concepts to the Romantic period on the example of selected concepts drawn up by philosophers, statesmen, politicians, diplomats and writers (Voltaire, Emmerich de Vattel, Napoleon Bonaparte, Wenzel Lothar von Metternich-Winneburg, François René de Chateaubriand and more). The central theme is the application of the idea of a united Europe from the time of Napoleon Bonaparte's reign to the concert of the Great Powers after 1815. This chapter also clarifies the role that cultural heritage can play in international politics and how the model of European togetherness and mutual coexistence can be evaluated through collective memory.
Print
Add to clipboard Displayed: 14/6/2021 22:48

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 14/6/2021 22:48, Week 24 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz