Informační systém Repo
HOCHEL, Marian. Evropa(n) „mezi časy“: od Napoleonova projektu Evropy k vizi pospolité Evropy národů. In Marian Hochel. Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. Opava - Praha: Slezská univerzita v Opavě - Togga, 2019. s. 11-23. ISBN 978-80-7476-168-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Evropa(n) „mezi časy“: od Napoleonova projektu Evropy k vizi pospolité Evropy národů
Název česky Evropa(n) „mezi časy“: od Napoleonova projektu Evropy k vizi pospolité Evropy národů
Název anglicky Europe(an) in the Age of Transition: From Napoleon's Europe Project to the Vision of a Common Europe of Nations
Autoři HOCHEL, Marian (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Opava - Praha, Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře, od s. 11-23, 13 s. 2019.
Nakladatel Slezská univerzita v Opavě - Togga
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7476-168-3
Klíčová slova česky Evropa; evropanství; koncept; národ; první polovina 19. století; revoluce; Napoleon; romantismus
Klíčová slova anglicky Europe; Europeanism; Concept; Nation; the First Half of the 19th Century; Revolution; Napoleon; Romanticism
Štítky ÚHV
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Marian Hochel, učo 1791. Změněno: 3. 1. 2020 16:04.
Anotace
Kapitola sumarizuje formování myšlenky jednotné Evropy od osvícenských koncepcí po dobu romantismu na příkladu vybraných konceptů, které sestavili filozofové, státníci, politici, diplomaté a literáti (Voltaire, Emmerich de Vattel, Napoleon Bonaparte, Klemens Wenzel Lothar von Metternich-Winneburg, François René de Chateaubriand a další). Stěžejním tématem je aplikace myšlenky jednotné Evropy od období vlády Napoleona Bonaparta do doby koncertu velmocí a kongresového systému po roce 1815. V kapitole je rovněž objasněna role, jakou může hrát kulturní dědictví v intencích mezinárodní politiky a jak se prostřednictvím kolektivní paměti může zhodnocovat model evropské pospolitosti a vzájemného soužití.
Anotace anglicky
The chapter summarizes the formation of the idea of a united Europe from the Enlightenment concepts to the Romantic period on the example of selected concepts drawn up by philosophers, statesmen, politicians, diplomats and writers (Voltaire, Emmerich de Vattel, Napoleon Bonaparte, Wenzel Lothar von Metternich-Winneburg, François René de Chateaubriand and more). The central theme is the application of the idea of a united Europe from the time of Napoleon Bonaparte's reign to the concert of the Great Powers after 1815. This chapter also clarifies the role that cultural heritage can play in international politics and how the model of European togetherness and mutual coexistence can be evaluated through collective memory.
Zobrazeno: 19. 6. 2021 23:24