Informační systém Repo
ILIČEVA, Ludmila, Vladimír KOMAROVSKIJ a Vladimír PROROK. Предметное поле экономической политологии. In Предметное поле экономической политологии. Moskva: Aspekt Press, 2018. s. 62-72, 11 s. učebnice. ISBN 978-5-7567-0984-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Предметное поле экономической политологии
Název česky Předmětné pole ekonomické politologie
Název anglicky The subject field of economic political science
Autoři ILIČEVA, Ludmila, Vladimír KOMAROVSKIJ a Vladimír PROROK.
Vydání Moskva, Предметное поле экономической политологии, od s. 62-72, 11 s. učebnice, 2018.
Nakladatel Aspekt Press
Další údaje
Originální jazyk ruština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Stát vydavatele Rusko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Organizace Vysoká škola finanční a správní, a.s.
ISBN 978-5-7567-0984-1
Klíčová slova česky Ekonomická politologie; ekonomické zájmy; konflikty; ekonomická politika RF
Klíčová slova anglicky Economic Political Science; economic interests; conflicts; economic policy RF
Změnil Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 15. 9. 2020 14:58.
Anotace
Экономическая политология уже заявила о себе как отрасль политической науки и учебная дисциплина. Настало время более фундированного и обстоятельного обращения к представленной теме. В монографии представлены точки зрения ученых-политологов на предметное поле экономической политологии. Книга рассчитана на специалистов в области политической науки, а также на студентов, изучающих политические дисциплины.
Anotace česky
Ekonomická Politologie se již etabloval jako obor politické vědy a akademická disciplína. Nastal čas na důkladnější a důkladnější zpracování tohoto tématu. Monografie představuje pohledy politických vědců na oblast ekonomické politické vědy. Kniha je určena jak odborníkům v oblasti politické vědy, tak studentům studujícím politické disciplíny. Ekonomická Politologie se již etabloval jako obor politické vědy a akademická disciplína. Nastal čas na důkladnější a důkladnější zpracování tohoto tématu. Monografie představuje pohledy politických vědců na oblast ekonomické politické vědy. Kniha je určena jak odborníkům v oblasti politické vědy, tak studentům studujícím politické disciplíny. Ekonomická Politologie se již etablovala jako obor politické vědy a akademická disciplína. Nastal čas na důkladnější a širší zpracování tohoto tématu. Monografie představuje pohledy politických vědců na oblast ekonomické politické vědy. Kniha je určena jak odborníkům v oblasti politické vědy, tak studentům studujícím politické disciplíny. Ekonomická Politologie se již etablovala jako obor politické vědy a akademická disciplína. Nastal čas na důkladnější a širší zpracování tohoto tématu. Monografie představuje pohledy politických vědců na oblast ekonomické politické vědy. Kniha je určena jak odborníkům v oblasti politické vědy, tak studentům studujícím politické disciplíny. Ekonomická Politologie se již etablovala jako obor politické vědy a akademická disciplína. Nastal čas na důkladnější a širší zpracování tohoto tématu. Monografie představuje pohledy politických vědců na oblast ekonomické politické vědy. Kniha je určena jak odborníkům v oblasti politické vědy, tak studentům studujícím politické disciplíny.
Anotace anglicky
Economic political science has already declared itself as a branch of political science and academic discipline. The time has come for a more thorough and thorough appeal to the topic. The monograph presents the points of view of political scientists on the subject field of economic political science. The book is intended for specialists in the field of political science, as well as for students studying political disciplines.
Zobrazeno: 20. 9. 2020 11:59