Informační systém Repo 

Emotional and Communicational Issues in Huntington´s Disease

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
ADAMCZYK, Roman. Emotional and Communicational Issues in Huntington´s Disease. In Sherman Howell, ed.. Living with Huntington’s Disease: Challenges, Perspectives and Quality of Life. 1st ed. Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, 2019. s. 91-112, 22 s. Neuroscience Research Progress, Genetics – Research and Issues. ISBN 978-1-5361-6729-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Emotional and Communicational Issues in Huntington´s Disease
Název česky Emoční a komunikační problémy u Huntingtonovy choroby
Autoři ADAMCZYK, Roman (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1st ed. Hauppauge, New York, Living with Huntington’s Disease: Challenges, Perspectives and Quality of Life, od s. 91-112, 22 s. Neuroscience Research Progress, Genetics – Research and Issues, 2019.
Nakladatel Nova Science Publishers
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Obsah monografie
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-1-5361-6729-0
Klíčová slova česky Huntingtonova choroba; emoce; psychiatrické poruchy; komunikace
Klíčová slova anglicky Huntington´s disease; emotion; psychiatric disorder; communication
Štítky Kapitola v zahraniční monografii
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Roman Adamczyk, učo 2012. Změněno: 27. 11. 2019 16:39.
Anotace
Huntington´s disease is a devastating neurological disorder impacting all aspects of individual functioning, including cognition, mood, self-care, social interaction and the capacity for work. Similarly to other patients with neurodegenerative diseases, Huntington sufferers face innumerable problems in everyday life, both within their bodies and psyches, and in the natural and social environments. The following chapter centers on emotional and communicational issues in Huntington´s disease and their interrelations, covering a range of topics from depressive symptomatology, anxiety, helplessness or anger, to verbal and non-verbal communication and assistive technology. As the communication processes get increasingly disrupted during disease progression, knowing what the patient feels and needs represents a major challenge for both professional and lay caregivers. Simultaneously, the emotional stratum of a Huntington patient´s personality is subject to various independent detrimental effects unrelated to communication. An overview of current research combined with personal stories is provided in the present chapter along with discussion of emotional suffering of all persons involved.
Anotace česky
Huntingtonova choroba je devastující neurologické onemocnění postihující všechny stránky individuálního fungování člověka, včetně kognice, nálady, sebepéče, sociálních interakcí a pracovní schopnosti. Podobně jako jiní pacienti s neurodegenerativními onemocněními čelí osoby s Huntingtonovou chorobou celé řadě problémů v běžném denním životě, a to v oblasti tělesné i duševní, ve fyzikálním i sociálním prostředí. Předmětná kapitola se zaměřuje na emoční a komunikační problémy u Huntingtonovy choroby a jejich vzájemnou provázanost. Diskutována je řada témat od depresivní symptomatologie, úzkosti, bezmoci a hněvu, až po verbální a neverbální komunikaci a podpůrné technologie. S tím, jak postupně v průběhu nemoci dochází k narušení komunikačních procesů, stává se detekce pocitů a potřeb pacienta stále obtížnější jak pro profesionální, tak laické pečující. Současně dochází ke změnám emoční vrstvy osobnosti pacienta v důsledku různých poškození nezávislých na komunikaci. Kapitola podává přehled současného výzkumu v oblasti v kombinaci s osobními příběhy a pokouší se tak doplnit obraz emočního strádání všech zúčastněných osob.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 27. 9. 2020 06:32

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 9. 2020 06:32, 39. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz