Informační systém Repo 

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Komentář

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
VALDHANS, Jiří, Roman KRAMAŘÍK, Michal PETR, Karel SVOBODA a Martin SZTEFEK. Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 228 s. Komentář. ISBN 978-80-7598-056-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Komentář
Název anglicky Governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions
Autoři VALDHANS, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí), Roman KRAMAŘÍK, Michal PETR (203 Česká republika, domácí), Karel SVOBODA a Martin SZTEFEK.
Vydání Praha, 228 s. Komentář, 2018.
Nakladatel Wolters Kluwer ČR
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/18:00103367
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-7598-056-4
Klíčová slova česky náhrada škody; hospodářská soutěž
Klíčová slova anglicky damages; competition law
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 6. 9. 2020 02:26.
Anotace
Nový zákon přináší do českého právního řádu řadu novinek, které mají usnadnit vymáhání náhrady škody způsobené porušením soutěžních pravidel. Zákon např. výslovně presumuje vznik škody v důsledku kartelu, přičemž bude na žalovaném, aby prokázal, že poškozenému škoda nevznikla. Novinkou je také zavedení pravidla, že náhrada škody má zohledňovat tzv. časovou újmu peněz. Zákon se dále snaží usnadnit cestu k získání náhrady za způsobenou škodu tím, že specificky upravuje problematiku zpřístupnění důkazních prostředků, a snaží se tak překlenout informační asymetrii, která v praxi významným způsobem ztěžuje uplatňování těchto nároků. Publikace se zabývá jak čistě vnitrostátními aspekty, tak věnuje velkou pozornost také vztahům přeshraničním, a to jak z pohledu rozhodného práva, tak určení mezinárodní příslušnosti.
Anotace anglicky
The new law introduces a number of innovations into Czech law to facilitate the recovery of damages caused by breach of competition rules. The law expressly presupposes the occurrence of damage resulting from the cartel, while it will be for the defendant to prove that the damage suffered has not been incurred. It is also a novelty to introduce a rule that compensation should take account of the so-called time detriment of money. The law also seeks to facilitate the way for compensation by specifically addressing the issue of disclosure of evidence and attempts to bridge the information asymmetry, which in practice significantly impedes the exercise of these claims. The publication deals with purely national aspects, and also pays great attention to cross-border relations, both from the point of applicable law and the determination of international jurisdiction.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
20190716111536334.pdf   Verze souboru 17. 7. 2019

Vlastnosti

Název
20190716111536334.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/35868/681573/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/35868/681573/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/35868/681573/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/35868/681573/?info
Vloženo
St 17. 7. 2019 01:00

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
20190716111536334.pdf   Verze souboru 6. 9. 2020

Vlastnosti

Název
20190716111536334.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/35868/906211/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/35868/906211/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/35868/906211/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/35868/906211/?info
Vloženo
Ne 6. 9. 2020 02:26

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 24. 1. 2021 10:21

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 1. 2021 10:21, 3. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz