Information System Repo 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
FENYK, Jaroslav, Ladislav SMEJKAL and Irena BÍLÁ. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář (Act on Criminal Liability of Legal Persons and Procedure against them: commentary. 2 ed.). 2. podstatně přeprac. a dopl. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 272 pp. Komentáře. ISBN 978-80-7552-965-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář
Name in Czech Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář
Name (in English) Act on Criminal Liability of Legal Persons and Procedure against them: commentary. 2 ed.
Authors FENYK, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Ladislav SMEJKAL and Irena BÍLÁ.
Edition 2. podstatně přeprac. a dopl. Praha, 272 pp. Komentáře, 2018.
Publisher Wolters Kluwer
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/18:00103173
Organization Právnická fakulta - Repository
ISBN 978-80-7552-965-7
Keywords (in Czech) trestní odpovědnost; právnické osoby; trestné činy; tresty; trestní řízení
Keywords in English criminal liability; legal persons; crimes; sanctions; criminal procedure
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 17. 7. 2019 01:00.
Abstract
Právnické osoby s výjimkou státu a obcí a krajů jsou odpovědny za trestné činy spáchané fyzickými osobami, které za ně jednají. Druhý komentář doplňuje velmi stručnou důvodovou zprávu a polemizuje s jejími závěry, reaguje na zásadní novelizace předpisu v uplynulých letech, které mění katalog trestných činů a podmínky trestní odpovědnosti. Přílohou komentáře jsou, stejně jako v prvním vydání, modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby.
Abstract (in English)
Legal persons with exception of state and municipalities and regions are liable for crimes comitted by natural persons, who act on behalf of them. Second Commentary completed very brief reasoning of law and polemize them, as well as reflects ammendements to Act in the past. As enclosure of commentary are model internal measures to prevent criminal activities of legal persons.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
20190716110958849.pdf   File version 17. 7. 2019

Properties

Name
20190716110958849.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/35867/681567/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/35867/681567/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/35867/681567/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/35867/681567/?info
Uploaded/Created
Wed 17. 7. 2019 01:00

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 5. 4. 2020 22:09

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 5/4/2020 22:09, Week 14 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz