Informační systém Repo
KUBEŠ, Martin, Jaromír LEICHMANN a Marta CHLUPÁČOVÁ. Geomagnetic properties of granitoids from the Slavkov terrane (Brunovistulicum) influenced by metasomatic transformation of paramagnetic to ferromagnetic phases. In CETEG 2019. 2019. ISBN 978-80-7075-955-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Geomagnetic properties of granitoids from the Slavkov terrane (Brunovistulicum) influenced by metasomatic transformation of paramagnetic to ferromagnetic phases
Název česky Geomagnetické vlastnosti granitodních hornin Slavkovského teránu (Brunovistulicum) ovlivněné metasomatickou přeměnou paramagnetických fází na feromagnetické
Autoři KUBEŠ, Martin, Jaromír LEICHMANN a Marta CHLUPÁČOVÁ.
Vydání CETEG 2019, 2019.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakta
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Přírodovědecká fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-7075-955-4
Klíčová slova česky magnetit; magnetické vlastnosti; granitoidy; slavkovský terán
Klíčová slova anglicky magnetite; magnetic properties; granitoids; Slavkov Terrane
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 15. 5. 2019 00:57.
Anotace
The metasomatic mineralogical transformation, well described on examined granitoid varieties of the Eastern complex of the Brno batholith, apparently had a tremendous impact on the geomagnetic behaviour of entire eastern part of the Brunovistulicum (Slavkov terrane) forming widespread regional magnetic anomalies in the basement of younger sedimentary formations of Western Carpathians.
Anotace česky
Mineralogicky-metasomatická přeměna, detailně charakterizovaná na studovaných granitoidních varietách východního komplexu brněnského masivu, patrně měla značný dopad na geomagnetické vlastnosti celé východní části Brunovistulika (slavkovský terán), který vytváří rozsáhlé regionální magnetické anomálie v podloží mladších sedimentárních jednotek Západních Karpat.
Zobrazeno: 12. 12. 2019 07:00