Informační systém Repo
ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Solidarita jako etický příkaz, Praktické úvahy nad Masarykovou "Českou otázkou" (Solidarity as an Ethical Imperative, Practical Reflections on the Masaryk´s "Czech Questions"). In Česká otázka a dnešní doba. Praha: Filosofia, 2017. p. 381-388, 8 pp. ISBN 978-80-7007-505-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Solidarita jako etický příkaz, Praktické úvahy nad Masarykovou "Českou otázkou"
Name (in English) Solidarity as an Ethical Imperative, Practical Reflections on the Masaryk´s "Czech Questions"
Authors ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Edition Praha, Česká otázka a dnešní doba, p. 381-388, 8 pp. 2017.
Publisher Filosofia
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization Právnická fakulta - Repository
ISBN 978-80-7007-505-0
Keywords in English solidarity; ethics; nationality; nations
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 14/5/2019 00:56.
Abstract
Kapitola se zabývá úvahami nad Masarykovou "Českou otázkou" a využitelností myšlenek z této stati pro řešení výzev, s nimiž je český národ konfrontován dnes.
Abstract (in English)
The chapter deals with reflections on the Masaryk´s Czech question and the applicability of the thoughts expressed in the essay to the current challenges of the Czech nation.
Displayed: 13/7/2020 13:10