Informační systém Repo
ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta, Matěj SÝKORA, Martina HÁJKOVÁ, Michal ADAMOVSKÝ a Monika SPILKOVÁ. Vybrané otázky z art práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 138 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 593. ISBN 978-80-210-8679-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vybrané otázky z art práva
Název česky Vybrané otázky z art práva
Název anglicky Art Law: Selected Issues
Autoři ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta, Matěj SÝKORA, Martina HÁJKOVÁ, Michal ADAMOVSKÝ a Monika SPILKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 138 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 593, 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Právní vědy
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-8679-1
Klíčová slova česky autorská právo; kulturní politika; umění; divadlo; veřejná správa
Klíčová slova anglicky copyright; street art; cultural policy; public administration
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 14. 5. 2019 00:56.
Anotace
Publikace se zabývá právní úpravou umění na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. V první části jsou rozebrána obecná témata jako kulturní politika a ty aspekty autorského práva, které jsou pro umění relevantní. V druhé části jsou pojednány ty vybrané umělecké oblasti, které nejsou zatím z právního hlediska dosud dostatečně uchopeny. Cílem publikace je představit novou právní oblast, které dosud nebyla v českém kontextu věnována dostatečná pozornost navzdory rostoucí poptávce z praxe.
Anotace anglicky
The publication deals with the legal regulation of art at the national and international level. The first part discusses general topics such as cultural policy and relevant aspects of copyright. The second part covers several problems of art which have not been properly accommodated by the law yet. The aim of the publication is to introduce a new legal area which has not yet been given sufficient attention in the Czech context, despite growing demand.
Zobrazeno: 8. 7. 2020 03:09