česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky. 2. aktualizované a doplněné. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2018. 376 s. Teoretik 327. ISBN 978-80-7502-126-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Prezident republiky
Název anglicky The President of Republic
Autoři KOUDELKA, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 2. aktualizované a doplněné. Praha, 376 s. Teoretik 327, 2018.
Nakladatel Nakladatelství Leges, s.r.o.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Právní vědy
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL URL
Kód RIV RIV/00216224:14220/18:00102145
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-7502-126-7
Klíčová slova česky Prezident
Klíčová slova anglicky President
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 5. 9. 2020 01:40.
Anotace
Kniha Prezident republiky se zabývá tímto vrcholným státním orgánem z právního pohledu. Jde o první monografii o našem prezidentu republiky po knize Československý prezident republiky z roku 1934. Kniha se zabývá tímto úřadem uceleně – volba, slib, zabezpečení výkonu funkce, odpovědnost prezidenta, kontrasignace, zastupování prezidenta, jeho sídlo a vlajka. Podstatu knihy tvoří část věnovaná pravomocem a právům prezidenta. Zde jsou uváděny i případy, které vyvolaly právní či politické diskuze jako je spor o ratifikaci mezinárodních smluv, jmenování soudců, součinnosti s vládou atd. Zmíněny jsou i příklady obdobných problémů v naší historii (odmítnutí jmenování kandidáta na post ministra zahraničí navrženého předsedou vlády prezidentem E. Benešem) i v zahraničí (odmítnutí premiérových návrhů ze strany slovenského a německého prezidenta). Kniha vyjadřuje stanovisko, že prezident republiky u nás je významný státní i politický činitel a ne pouhý notář. Postavení prezidenta ve vztahu k vládě je určováno i politicky, nejen právně. Má-li vláda slabou parlamentní podporu, vzrůstá vliv prezidenta. Je-li vláda silná, má to vliv i na faktické postavení prezidenta republiky. Významné je i to, že u nás byly prezidenty významné politické osoby. Předmluvu k 1. vydání napsal prezident republiky Václav Klaus a k 2. vydání prezident republiky Miloš Zeman. Kniha je výstupem v rámci projektu Právnické fakulty Masarykovy univerzity: Vztahy prezidenta a vlády ve státech Visegradu. Projekt se uskutečnil na Katedře ústavního práva a politologie v letech 2014–16.
Anotace anglicky
The book President of the Republic focuses on this top state body from the legal point of view. It is the first monograph about the president of the Czech Republic since the title Czechoslovak President of the Republic was released in the year 1934. This book copes with this state body in a very comprehensive way – election, oath, performance of the function, presidential liability, countersignature, representation of the president, his seat and flag. The essence of this book is created by the parts dedicated to rights and duties of the president. Cases which provoked legal or political discussions, like the dispute on ratification of the international treaties, on appointing the judges or on cooperation with the government, are mentioned as well. This book stands on the opinion that the president is an important both state and political person and not only a registrar. The position of the president towards the government is created not only legally but also politically. If the support of the government is weak, then the influence of the president rises. If there is a strong government, the factual position of the president is influenced. In the Czech Republic there occurs the determining factor that important political persons became Czech presidents. The foreword is written by the president of the Czech Republic Václav Klaus and president Miloš Zeman.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
20190415100714479.pdf   Verze souboru 16. 4. 2019

Vlastnosti

Název
20190415100714479.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/34546/648060/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/34546/648060/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/34546/648060/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/34546/648060/?info
Vloženo
Út 16. 4. 2019 00:57

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
20190415100714479.pdf   Verze souboru 5. 9. 2020

Vlastnosti

Název
20190415100714479.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/34546/904699/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/34546/904699/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/34546/904699/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/34546/904699/?info
Vloženo
So 5. 9. 2020 01:40

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 30. 11. 2020 15:20

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 30. 11. 2020 15:20, 49. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz