Informační systém Repo 

Multidimenzionální proporcionalita studijní neúspěšnosti a její vybrané kontexty v terciárním ...

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
KALEJA, Martin. Multidimenzionální proporcionalita studijní neúspěšnosti a její vybrané kontexty v terciárním vzdělávání. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodního konferenčního workshopu. první. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2019. 119 s. ISBN 978-80-7510-329-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Multidimenzionální proporcionalita studijní neúspěšnosti a její vybrané kontexty v terciárním vzdělávání. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodního konferenčního workshopu.
Název česky Multidimenzionální proporcionalita studijní neúspěšnosti a její vybrané kontexty v terciárním vzdělávání. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodního konferenčního workshopu.
Název anglicky Multidimensional proportionality of study failure and its selected contexts in higher education. Reviewed conference proceedings to international conference workshop.
Autoři KALEJA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Opava, 119 s. 2019.
Nakladatel Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7510-329-1
Klíčová slova česky výzkumný projekt; studijní neúspěšnost; vysoká škola; vzdělávání; student
Klíčová slova anglicky research project; study failure; university;student
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Martin Kaleja, učo 2117. Změněno: 13. 4. 2019 19:52.
Anotace
Recenzovaný sborník příspěvků autorského kolektivu české a polské provenience, jehož editorem je Martin Kaleja, prezentuje vybraná témata k problematice vysokoškolského vzdělávání a studijní neúspěšnosti v systému terciárního školství. Jednotlivé příspěvky řeší výzkumná témata, která lze vnímat z různých perspektiv zkoumání a nazírat tak na ně v kontextu variabilních proporcionalit. Objasňují ohraničení svého kontextu v několika rovinách. V rovině teoretické, teoreticko-metodologické, teoreticko-empirické, nebo případně také svůj problém ozřejmují v rovině metodologicko-empirické. Editovaný sborník prošel řádně procesem recenzování a všechny jeho příspěvky, ať už prezentované v češtině či v polštině vycházejí od autorů profesně angažujících se do otázek vysokoškolského vzdělávání a vysokoškolské politiky.
Anotace anglicky
The reviewed collection of contributions by the authorial team of Czech and Polish provenance, whose editor is Martin Kaleja, presents selected topics on the issue of higher education and unsuccessfulness in the system of tertiary education. Individual papers deal with research topics that can be viewed from different perspectives of exploration and viewed in the context of variable proportions. They clarify the boundaries of their context on several levels. In the theoretical, theoretical-methodological, theoretical-empirical, or possibly also their problem they explain in the methodological-empirical level. The edited proceedings went through the process of reviewing and all his contributions, whether presented in Czech or in Polish, are based on authors professionally engaged in higher education and university policy issues.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 25. 6. 2019 13:46

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 13:46, 26. (sudý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz