Informační systém Repo
HOCHEL, Marian. Napoleonic Memorabilia as the Mediator of Historical Memory in Chateau Collections in Lands of the Bohemian Crown. In Empires and Eagles: Napoleon and Austria; 16th International Napoleonic Congress, International Napoleonic Society, Palais Eschenbach, Wien, Austria, 9–15 July 2018. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Napoleonic Memorabilia as the Mediator of Historical Memory in Chateau Collections in Lands of the Bohemian Crown
Název česky Napoleonika jako mediátor historické paměti v hradozámeckých mobiliárních fondech v zemích Koruny české
Autoři HOCHEL, Marian (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Empires and Eagles: Napoleon and Austria; 16th International Napoleonic Congress, International Napoleonic Society, Palais Eschenbach, Wien, Austria, 9–15 July 2018, 2018.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60101 History
Stát vydavatele Kanada
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/47813059:19240/18:A0000394
Organizace Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova česky Napoleonic Memorabilia; Historical Memory; Chateau Collections; Lands of the Bohemian Crown
Klíčová slova anglicky Napoleonika; historická paměť; hradozámecké mobiliární fondy; země Koruny české
Štítky ÚHV
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Marian Hochel, učo 1791. Změněno: 4. 1. 2020 11:49.
Anotace
This paper analysed the iconography on a number of objects in chateau collections or items from Napoleon's inheritance which were perceived by their former owners and noble collectors as relics or curiosities, currently managed by the National Heritage Institute in the Czech Republic.
Anotace česky
Příspěvek analyzoval ikonografii souboru předmětů z hradozámeckých sbírek nebo předmětů z Napoleonovy pozůstalosti, které byly původně uchovávány dřívějšími vlastníky a šlechtickými sběrateli jako relikty nebo kuriozity a v současnosti jsou spravovány Národním památkovým ústavem v České republice.
Zobrazeno: 19. 6. 2021 22:55