česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
HORECKÝ, Jan, Jakub HALÍŘ, Michal SMEJKAL, Jaroslav STRÁNSKÝ, Jana HAVLOVÁ, Vojtěch KADLUBIEC, Milan GALVAS a Petr MACHÁLEK. Zdraví a práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 219 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 639. ISBN 978-80-210-9150-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zdraví a práce
Název anglicky Health and work
Autoři HORECKÝ, Jan, Jakub HALÍŘ, Michal SMEJKAL, Jaroslav STRÁNSKÝ, Jana HAVLOVÁ, Vojtěch KADLUBIEC, Milan GALVAS a Petr MACHÁLEK.
Vydání 1. vyd. Brno, 219 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 639, 2018.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-9150-4
Klíčová slova česky faktor zdraví; práce; bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Klíčová slova anglicky health factor; work; health and safety at work
Návaznosti MUNI/A/1270/2017.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 4. 4. 2019 00:58.
Anotace
Pracovní právo je právem ochranářským. Tvrdým jádrem pracovního práva se proto stala oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Faktor „zdraví“ představuje v pracovním právu podstatnou roli při utváření i realizaci vztahu při výkonu závislé práce a bezprostředně ovlivňuje nejen samotné pracovní podmínky, ale i postavení zaměstnance a zaměstnavatele a jejich nároky. Ochrana života a zdraví má ve struktuře pracovního práva výsostné postavení, což se projevuje ve všech oblastech úpravy výkonu závislé práce, od bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přes pracovní dobu, změny pracovního poměru, odměňování či sociální zajištění zaměstnanců. Text předložené publikace pojednává o řadě naznačených souvislostí vztahu zdraví a práce, popisuje základní problematiku a nabízí případná řešení a komplexní pochopení významu zdraví v pracovním právu.
Anotace anglicky
Labour Law is a protectionist branch of law. Health and safety at work has therefore become the hard core of this area of law. The factor of “health” plays an important role in the formation and realization of a legal relationship during the performance of dependent work and it also directly affects not only the working conditions but also the status of the employee and the employer and their claims. The protection of life and health has a sovereign status in the structure of labour law and this aspect is reflected in all areas of regulation of the performance of dependent work – starting with health and safety at work, and continuing with working time, changes in employment, remuneration and/or social security of employees. The text of this publication deals with a number of suggested health and work issues, describes basic questions and offers solutions and comprehensive understanding of the importance of health in labour law.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Horecky_Zdravi_a_prace.pdf   Verze souboru 4. 4. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 11. 8. 2020 12:21

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 8. 2020 12:21, 33. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz