Informační systém Repo
BERGMANNOVÁ, Pavla. Zvuková dramaturgie ve filmech Miloše Formana. In Proměny dramaturgie. Profesní a pedagogická východiska současné dramaturgie. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zvuková dramaturgie ve filmech Miloše Formana
Název česky Zvuková dramaturgie ve filmech Miloše Formana
Název anglicky Sound Dramaturgy in Films of Miloš Forman
Autoři BERGMANNOVÁ, Pavla.
Vydání Proměny dramaturgie. Profesní a pedagogická východiska současné dramaturgie, 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60403 Performing arts studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova česky Miloš Forman; kinematografie; zvukový film; zvuková dramaturgie ve filmu; hraný film; dokumentární film
Klíčová slova anglicky Miloš Forman; cinematography; sound film; sound dramaturgy in film; feature film; documentary; sound
Štítky ÚBK
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Pavla Bergmannová, učo 1735. Změněno: 11. 4. 2019 10:01.
Anotace
Prezentace se věnuje zvukové stránce vybrané části filmové tvorby režiséra Miloše Formana. Nejprve se zabývá vztahem Miloše Formana ke zvukovému filmu. Přibližuje jeho styl a přístup k práci se zvukem. Také sleduje, jak režisér využívá charakteristické filmové prvky v rámci výrazné dramatické struktury. Druhá část práce je zaměřena na rozbor zvukové dramaturgie snímku Desetiboj, jednoho z osmi krátkých filmů, které byly natočeny v rámci mezinárodního projektu uváděného pod názvem Viděno osmi (1973).
Anotace anglicky
The study deals with the sound aspects of the selected film by director Miloš Forman. The first part is concerned with Miloš Forman‘s relationship towards sound film. It focuses on his film style and his approach to working with sound. The article follows the ways in which the director works with characteristic film features within the pronounced dramatic structure The aim of the second part of the thesis is to analyze sound dramaturgy in film The Decathlon, one of eight short films shot as part of an international project presented under the title Visions of Eight (1973).
Zobrazeno: 21. 10. 2020 20:14