Information System Repo 

Proměny dramaturgie 2: aktuální profesní a pedagogická situace dramaturgií

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
CHROBÁK, Jakub, Pavla BERGMANNOVÁ, Miloslav KLÍMA, Jan GOGOLA ML., Tomáš KEPKA, Ĺudovít LABÍK, Bedřich LUDVÍK, Andrea HANÁČKOVÁ, Iveta NOVOTNÁ, Tereza REKOVÁ and Alena BLAŽEJOVSKÁ. Proměny dramaturgie 2: aktuální profesní a pedagogická situace dramaturgií (Changes in dramaturgy 2: current professional and pedagogical situation in dramaturgy). 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. 116 pp. ISBN 978-80-7510-321-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Proměny dramaturgie 2: aktuální profesní a pedagogická situace dramaturgií
Name in Czech Proměny dramaturgie 2: aktuální profesní a pedagogická situace dramaturgií
Name (in English) Changes in dramaturgy 2: current professional and pedagogical situation in dramaturgy
Authors CHROBÁK, Jakub (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavla BERGMANNOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Miloslav KLÍMA, Jan GOGOLA ML., Tomáš KEPKA, Ĺudovít LABÍK, Bedřich LUDVÍK, Andrea HANÁČKOVÁ, Iveta NOVOTNÁ, Tereza REKOVÁ and Alena BLAŽEJOVSKÁ.
Edition 1. vyd. Opava, 116 pp. 2018.
Publisher Slezská univerzita v Opavě
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60405 Studies on Film, Radio and Television
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/47813059:19240/18:A0000380
Organization Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7510-321-5
Keywords (in Czech) dramaturgie; historie; teorie; transformace; situace; divadlo; film; televize; rozhlas
Keywords in English dramaturgy; history; theory; transformation; situation; theatre; film; television; radio
Tags ÚBK
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Jan Heczko, učo 1786. Changed: 3/4/2019 16:51.
Abstract
Kolektivní monografie vycházející z obsahu druhého ročníku vědecké konference Proměny dramaturgie. Publikace nabízí analytický pohled na dramaturgické postupy a přístupy především v dokumentární tvorbě, a to napříč uměleckými odvětvími, neopomíjí však ani žánry další. Prostřednictvím této odborné publikace se čtenáři mohou seznámit mimo jiné se změnami paradigmat v moderní dramaturgii, se specifiky dramaturgie rozhlasového i filmového dokumentu, se základními pilíři divadelní dramaturgie v současné době překotných technologických změn, využitím nových médií v dokumentu, problematikou podcastů, zvukovou dramaturgií či fenoménem inscenovaného čtení jako svébytným divadelním žánrem. Pohled na problematiku přitom nabízejí jak významní profesionálové z praxe, tak odborníci z akademické půdy, kteří budoucí tvůrce vychovávají.
Abstract (in English)
A collective monograph follows on from the content of the second year of the scientific conference Transformations of Dramaturgy. This book offers analytical view on dramaturgical methods and approaches primarily in documentary production, that is through arts industries, nevertheless, it does not neglect the other genres. Reading this professional publication readers can learn about changes of paradigms in modern dramaturgy, particularities of broadcast and fi lm documentary dramaturgy, basic pillars of theatrical dramaturgy in a current era of rapid technological changes, use of new media in documentary, podcast issues, audio dramaturgy or about a stage reading phenomenon as an independent theatrical genre. A view on this topic is offered by significant professionals from practice as well as academics who tutor future creators.
Print
Add to clipboard Displayed: 21/10/2020 20:38

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 21/10/2020 20:38, Week 43 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz