Information System Repo 

Moderní Evropan první poloviny 19. století: Evropa jednotná nebo rozdělená?

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
HOCHEL, Marian. Moderní Evropan první poloviny 19. století: Evropa jednotná nebo rozdělená? (Modern European in the First Half of the 19th Century: Europe Unified or Split?). 2018.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Moderní Evropan první poloviny 19. století: Evropa jednotná nebo rozdělená?
Name in Czech Moderní Evropan první poloviny 19. století: Evropa jednotná nebo rozdělená?
Name (in English) Modern European in the First Half of the 19th Century: Europe Unified or Split?
Authors HOCHEL, Marian (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2018.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a workshop
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/47813059:19240/18:A0000343
Organization Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
Keywords (in Czech) modernita; politika; každodennost; kultura; Evropa; první polovina 19. století
Keywords in English modernity; politics; everyday life; culture; Europe; the first half of the 19th century
Tags ÚHV
Tags International impact
Changed by Changed by: Zuzana Bergrová, učo 1436. Changed: 29/3/2019 12:15.
Abstract
Workshop se zabýval otázkami, jakou perspektivu nabízela modernímu občanu napoleonská a ponapoleonská Evropa a zda byla tato Evropa jednotná nebo rozdělená. Účastníci analyzovali vybrané osobnosti, události či fenomény, které přispěly na prahu zrození moderní doby k formování obrazu moderního Evropana. Zaměřili se rovněž na otázku, zda má idea evropské identity své kořeny ve vizích napoleonské či ponapoleonské Evropy.
Abstract (in English)
The workshop dealt with questions about what perspective Napoleonic and Ponapoleonic Europe offered to the modern citizen and whether this Europe was united or divided. Participants analyzed selected personalities, events or phenomena that contributed to the birth of modern times to shape the image of modern Europeans. They also focused on the question of whether the idea of European identity has its roots in visions of Napoleonic or Ponapoleonic Europe.
Print
Add to clipboard Displayed: 20/6/2021 00:28

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 20/6/2021 00:28, Week 24 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz