Informační systém Repo
HOCHEL, Marian. Pavilon pro Reinerovu fresku v Duchcově: Nanebevzetí Panny Marie nebo poetika uhelných dolů? Monumentorum Custos 2017. Časopis pro památky severozápadních Čech. 2018, roč. 2018, listopad, s. 49-68. ISSN 1803-781X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pavilon pro Reinerovu fresku v Duchcově: Nanebevzetí Panny Marie nebo poetika uhelných dolů?
Název anglicky Pavilion for Reiner´s Fresco in the Town Duchcov: The Assumption of the Virgin Mary or Poetics of Coal Mines?
Autoři HOCHEL, Marian (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Monumentorum Custos 2017. Časopis pro památky severozápadních Čech, 2018, 1803-781X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60100 6.1 History and Archaeology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/47813059:19240/18:A0000342
Organizace Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova anglicky pavilion; fresco; Václav Vavřinec Reiner; Jan Sokol; Duchcov
Změnil Změnil: Marian Hochel, učo 1791. Změněno: 29. 3. 2019 09:48.
Anotace
Článek se zabývá analýzou a okolnostmi výstavby pavilonu pro transferovanou barokní Reinerovu fresku v Duchcově, který byl postaven v letech 1973-1976 podle projektu profesora Jana Sokola (1904-1987) na náklady těžební společnosti a pod dohledem státní památkové péče. Zkoumaná problematika naznačuje kontext, v jakém v poválečné době vyvíjela svou činnost státní památková péče v průmyslově protěžovaném regionu severozápadních Čech.
Anotace anglicky
The article deals with the analysis and circumstances of the construction of the pavilion for the transferred Baroque Reiner's fresco in Duchcov, which was built in 1973-1976 according to the project of Jan Sokol (1904-1987) at the costs of the mining company and under the supervision of state monument care. The researched issue indicates the context in which state monument care in its industrialized region of northwestern Bohemia developed its activities in the post-war period.
Zobrazeno: 19. 6. 2021 23:57