MARTINEK, Libor. Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polská kulturní a umělecká pohraničí – Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018, 320 s. ISBN 978-80-7510-320-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polská kulturní a umělecká pohraničí – Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza
Název anglicky Joseph von Eichendorff (1788–1857) and Czech-Polish Cultural and Artistic Borderlands
Autoři MARTINEK, Libor.
Vydání 1. vyd. Opava, 320 s. 2018.
Nakladatel Slezská univerzita v Opavě
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství odborné knihy
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Filozoficko-přírodovědecká fakulta – Slezská univerzita v Opavě – Repozitář
ISBN 978-80-7510-320-8
Klíčová slova anglicky Joseph von Eichendorff; poetry; music; musical setting; composing; interdisciplinarity
Štítky ÚBK
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Jan Heczko, učo 1786. Změněno: 3. 4. 2019 16:41.
Anotace
Kolektivní monografie je jedním z výstupů projektu v rámci Česko-polského fóra Ministerstva zahraničních věcí České republiky na rok 2018 Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polské kulturní a umělecké pohraničí - Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicze; dalším výstupem byla stejnojmenná konference, jež proběhla 23. května 2018 na Slezské univerzitě v Opavě. Zahraničním partnerem projektu byla Varšavská univerzita zastoupená muzikoložkou dr hab. Małgoprzatou Gamrat z Ústavu muzikologie UV jako spoluřešitelkou projektu. Jednotlivé kapitoly kolektivní monografie nejsou pouhým přetiskem referátů z česko-polského sympózia, ale byly dále upraveny do podoby jednotlivých kapitol, které svým obsahem, tématem, specifickým zaměřením nejen rozšiřují širší interdisciplinární kontext díla Josepha von Eichendorff, ale vytvářejí dalšími svými tématy podrobnější obraz česko-polských, ba i dalších (česko-německých, polsko-německých, česko-ukrajinských) kulturních a uměleckých vztahů.
Anotace anglicky
The collective monograph is one of the proceedings from a project within the framework of the Czech-Polish Forum of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic in the year 2018 Joseph von Eichendorff (1788–1857) and the Czech-Polish cultural and artistic borderland – Joseph von Eichendorff (1788–1857). Another output was the eponymous Conference which took place on 23 May 2018 at the Silesian University in Opava. The foreign partner of the project was the University of Warsaw, represented by the musicologist Dr. Hab. Małgorzata Gamrat from the Institute of Musicology of Warsaw University as the co-solver of the project. Individual chapters of the collective monograph are not simply a reprint of papers from the Czech-Polish symposium, but were later adapted into different chapters, which in terms of content, theme and specific focus not only extend a broader interdisciplinary context of the work of Joseph von Eichendorff, but create, through their topics, a more detailed image of the Czech-Polish, and even other (Czech-German, Polish-German, English-Ukrainian) cultural and artistic relations.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 18. 7. 2024 06:56