Informační systém Repo 

KEY ISSUES IN CURICULUM OF CZECH INSTITUTIONAL SCHOOL EDUCATION

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
KALEJA, Martin. KEY ISSUES IN CURICULUM OF CZECH INSTITUTIONAL SCHOOL EDUCATION. In CER Comparative European Research 11th International Scientific Conference for PhD students of EU countries. 2019. ISBN 978-1-9993071-2-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název KEY ISSUES IN CURICULUM OF CZECH INSTITUTIONAL SCHOOL EDUCATION
Autoři KALEJA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání CER Comparative European Research 11th International Scientific Conference for PhD students of EU countries, 2019.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Spojené království
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW CER 2019 - Comparative European Research is a platform for presentation of research finding and for exchange of experience relating to Central European development and knowledge sharing.
Organizace Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-1-9993071-2-7
Klíčová slova česky výuka; škola; sociální aspekty
Klíčová slova anglicky curriculum; teaching; school; ediction; social aspects
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Bc. Zlatuše Krpcová, učo 2367. Změněno: 2. 5. 2019 19:16.
Anotace
The paper presents with its content the existing deficiencies in the current concept of the curriculum of school education and its implementation in the institutional conditions of the Czech Republic. School education is implemented in accordance with state-level curriculum documents. Schools as educational institutions in the development of school educational programmes must reflect this level. Their form can be continuously updated, always reflecting on the characteristics of the school, the objects and the subjects of the institution in which the school education takes place. Teachers provide cultural and social transmissions through the mediation of contents and their implementation in educational processes. By applying the curriculum, they form opinions, attitudes, values, and participate in creating relationships of the learning objects (children and pupils) to themselves, to people, to subjects, and to various phenomena. The primary objectives of this message are to present a subjective and subjectivized reflection of the author on the problem solved in the context of the Czech Republic.
Anotace česky
Příspěvek svým obsahem prezentuje existující nedostatky v současném pojetí kurikula školního vzdělávání a v jeho realizaci v institucionálních podmínkách České republiky. Školní edukace se uskutečňuje v souladu s kurikulárními dokumenty státní úrovně. Školy jako výchovně vzdělávací instituce při tvorbě školních vzdělávacích programů tuto úroveň musí reflektovat. Jejich podoba může být průběžně aktualizovaná, vždy s reflexí k charakteristice školy, objektům a subjektům dané instituce, na niž se uskutečňuje školní vzdělávání. Pedagogové zprostředkováváním obsahů a jejich realizací ve výchovně vzdělávacích procesech zajišťují transmisi kulturní, společenskou a sociální. Aplikací kurikula formují názory, postoje, hodnoty a podílejí se na vytváření vztahů objektů vzdělávání (dětí a žáků) k sobě sama, k lidem, k předmětům a k různým jevům. Kapitola v textu, prezentující výzkumná zjištění k připravenosti pedagogů pro práci s různými skupinami děti a žáků, interpretuje výstražně nízkou subjektivně vnímanou připravenost pedagogických profesionálů, na kterou by měl český školský systém adekvátně reagovat. K primárním cílům tohoto sdělení patří prezentace subjektivní a subjektivizované reflexe autora k řešenému problému v kontextu České republiky, jejichž záměr tkví především v ilustraci kvalitativně orientované individuální výzkumné úrovně a společensky či sociálně demonstrovaných konkrétních vybraných příkladů vztažných k tématu z terénu školské praxe.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 24. 6. 2019 19:48

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 19:48, 26. (sudý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz