Informační systém Repo 

Právo obviněného na nahlížení do spisu - se zvláštním zaměřením na vazební řízení

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
KANDALEC, Pavel. Právo obviněného na nahlížení do spisu - se zvláštním zaměřením na vazební řízení. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2018, roč. 2018, č. 3, s. 32-37. ISSN 1210-6348.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Právo obviněného na nahlížení do spisu - se zvláštním zaměřením na vazební řízení
Název anglicky The right of the accused to inspect the file - with a special focus on remand proceedings
Autoři KANDALEC, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Bulletin advokacie, Praha, Česká advokátní komora, 2018, 1210-6348.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14220/18:00100975
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky nahlížení do spisu; trestní řízení; práva obhajoby; státní občanství; naturalizace
Klíčová slova anglicky access to the file; criminal proceedings; the right of defence; citizenship; naturalisation
Návaznosti GA15-07626S, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 5. 9. 2020 19:13.
Anotace
Příspěvek analyzuje ustanovení § 65 odst. 2 trestního řádu, podle něhož je možné ze závažných důvodů obhajobě nahlížení do spisu odepřít a představuje. Toto ustanovení nicméně nerozlišuje, zda se jedná o řízení vedené vazebně či nikoliv. Právě tato indiference je podrobena kritice. Jedná se přitom o problematiku, která byla v posledních letech vícekrát judikována ze strany ESLP (zejména vůči SRN) a stala se tam předmětem zvýšeného doktrinálního, judikatorního i legislativního zájmu. Text se zamýšlí nad tím, zda jsou poznatky ze SRN použitelné pro českou praxi. Závěrem pak otevírá otázku, nakolik jsou závěry o odepření přístupu do spisu při zásahu do práva na osobní svobodu aplikovatelné i na zásahy do dalších práv, a to i mimo trestní řízení – zejména pak v kontextu aktuálně diskutované otázky odepření přístupu do spisu v naturalizačním řízení.
Anotace anglicky
The paper analyzes the provision of Section 65 (2) of the Code of Criminal Procedure, according to which it is possible to deny the defense access to the file. However, that provision does not make any distinction between whether or not the accessed person is in pre-trial custody. This indifference is being criticized. This is an issue that has been issue by the European Court of Human Rights (ECHR) in recent years (especially in cases against Germany) and has become subject to increased doctrinal, judiciary and legislative interest. The text reflects on whether the conclusions from Germany are applicable to Czech practice. In conclusion, the question arises as to the extent to which the conclusions on refusal of access to the file when interfering with the right to personal freedom are applicable to interventions in other rights, even outside criminal proceedings - especially in the context of the issue of denial of access to the file in naturalization proceedings.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Kandalec_clanek2.pdf   Verze souboru 19. 3. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Kandalec_clanek2.pdf   Verze souboru 15. 8. 2020

Vlastnosti

Název
Kandalec_clanek2.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/33400/870464/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/33400/870464/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/33400/870464/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/33400/870464/?info
Vloženo
So 15. 8. 2020 02:46

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 26. 9. 2020 14:25

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 9. 2020 14:25, 39. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz