Informační systém Repo 

Chování žáka v mimořádných situacích jako možnost inkluzivního přístupu

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
VÍŠEK, Jiří, Jarmila KLUGEROVÁ a Lukáš STÁREK. Chování žáka v mimořádných situacích jako možnost inkluzivního přístupu. In Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov. Slovensko: VERBUM - vydavatel´stvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2018. s. 373-386. ISBN 978-80-561-0598-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Chování žáka v mimořádných situacích jako možnost inkluzivního přístupu
Název česky Chování žáka v mimořádných situacích jako možnost inkluzivního přístupu
Název anglicky The behavior of student in emergency situation as a way to inclusion approach
Autoři VÍŠEK, Jiří (203 Česká republika, domácí), Jarmila KLUGEROVÁ (203 Česká republika, garant, domácí) a Lukáš STÁREK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Slovensko, Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov, od s. 373-386, 14 s. 2018.
Nakladatel VERBUM - vydavatel´stvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/46358978:_____/18:00000017
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-561-0598-6
Klíčová slova česky inkluze;projekt;ochrana;sociekonomické prostředí;žák
Klíčová slova anglicky inclusion;project;protection;socio-economically environment;student
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Jiří Víšek, učo 1089. Změněno: 18. 3. 2019 13:36.
Anotace
Příspěvek s názvem Chování žáka v mimořádných situacích jako možnost inkluzivního přístupu podporuje myšlenku využití bezpečnosti jako jednoho z možných nástrojů inkluzivního přístupu v edukaci dětí a žáků. Tento příspěvek vychází z projektu Rozvoj občanských kompetencí v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva z žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Cílem projektu je podpořit tvorbu občanských kompetencí žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí prostřednictvím výchovně-vzdělávacího programu posilujícího jejich uvědomění si sebe sama v užším i širším společenském kontextu a rozvíjejícího praktické dovednosti potřebné k ochraně sebe samotného i druhých (ochrana života, zdraví a majetku).
Anotace anglicky
Article called The behavior of student in emergency situation as a way to inclusion approach supports an idea of using security education as one of many possible instrument of inclusion inclusive approach in education of children and students. This article is based from project Development of civil competence in field of security and protection of population. Project is included of kids from socio-economically environment. Project goal to support the creation of civil competences of students from socio-economically environment through educational program focused on themselves thinking in the social context. The educational program evolves practical skills which are needed for protection of young kids and others (protection of life, health and property).
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 20. 6. 2021 00:10

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2021 00:10, 24. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz