Information System Repo 

Armorial and Ennobled Burghers of Opava of the Pre and Post White Mountain Period. Cultured ...

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
KORBELÁŘOVÁ, Irena. Armorial and Ennobled Burghers of Opava of the Pre and Post White Mountain Period. Cultured Personages or Unscrupulous Players? (Armorial and Ennobled Burghers of Opava of the Pre- and Post-White Mountain Period. Cultured Personages or Unscrupulous Players?). In Jiří Brňovják, Jan Županič. Changes of the Noble Society. Aristocracy and New Nobility in the Habsburg Monarchy and Central Europe from the 16th to the 20th Century. 1. vyd. Ostrava - Praha: Ostravská univerzita, Univerzita Karlova, Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. p. 115-134, 20 pp. ISBN 978-80-7599-067-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Armorial and Ennobled Burghers of Opava of the Pre and Post White Mountain Period. Cultured Personages or Unscrupulous Players?
Name in Czech Opavští erbovní a nobilitovaní měšťané před a pobělohorského období. Kultivované osobnostni, nebo bezskrupulózní dravci?
Authors KORBELÁŘOVÁ, Irena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Ostrava - Praha, Changes of the Noble Society. Aristocracy and New Nobility in the Habsburg Monarchy and Central Europe from the 16th to the 20th Century, p. 115-134, 20 pp. 2018.
Publisher Ostravská univerzita, Univerzita Karlova, Ústav pro studium totalitních režimů
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60101 History
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7599-067-9
Keywords (in Czech) Opava; Erbovní měšťan; nobilitovaný měšťan; předbělohorská doba; pobělohorská doba; sociální strategie
Keywords in English Opava; armorial burgher; ennobled burgher; pre White Mountain period; post White Mountain period; social strategy
Tags IRP, ÚHV
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Zuzana Bergrová, učo 1436. Changed: 14/1/2020 11:07.
Abstract
The paper characterizes groups of estate elevated people of Opavian burgher origin in the 16th and 17th century. It draws attention to the intellectually outstanding networks of estate elevated persons, as well as the coherence of the risk taking business people among the members of the elites of Opavian origin, in particular in earlier times; it emphasizes the existence of similar public and private networks of families shaped in the exceptional historical stages during the Thirty Years’ War and in its aftermath.
Abstract (in Czech)
Příspěvek charakterizuje skupiny stavovsky povýšených osob měšťanského původu z Opavy v 16. a 17. století. Upozorňuje na intelektuálně výjimečné sítě stavovsky povýšených osob, stejně jako na provázanost riskantně podnikajících příslušníků elit opavského původu zejména ve starší době; zdůrazňuje existenci obdobných veřejných i soukromých sítí rodin profilujících se ve výjimečných etapách za třicetileté války a po jejím skončení.
Print
Add to clipboard Displayed: 21/9/2020 11:11

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 21/9/2020 11:11, Week 39 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz