Informační systém Repo 

Armorial and Ennobled Burghers of Opava of the Pre and Post White Mountain Period. Cultured ...

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
KORBELÁŘOVÁ, Irena. Armorial and Ennobled Burghers of Opava of the Pre and Post White Mountain Period. Cultured Personages or Unscrupulous Players? In Jiří Brňovják, Jan Županič. Changes of the Noble Society. Aristocracy and New Nobility in the Habsburg Monarchy and Central Europe from the 16th to the 20th Century. 1. vyd. Ostrava - Praha: Ostravská univerzita, Univerzita Karlova, Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. s. 115-134, 20 s. ISBN 978-80-7599-067-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Armorial and Ennobled Burghers of Opava of the Pre and Post White Mountain Period. Cultured Personages or Unscrupulous Players?
Název česky Opavští erbovní a nobilitovaní měšťané před a pobělohorského období. Kultivované osobnostni, nebo bezskrupulózní dravci?
Autoři KORBELÁŘOVÁ, Irena (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Ostrava - Praha, Changes of the Noble Society. Aristocracy and New Nobility in the Habsburg Monarchy and Central Europe from the 16th to the 20th Century, od s. 115-134, 20 s. 2018.
Nakladatel Ostravská univerzita, Univerzita Karlova, Ústav pro studium totalitních režimů
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60101 History
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7599-067-9
Klíčová slova česky Opava; Erbovní měšťan; nobilitovaný měšťan; předbělohorská doba; pobělohorská doba; sociální strategie
Klíčová slova anglicky Opava; armorial burgher; ennobled burgher; pre White Mountain period; post White Mountain period; social strategy
Štítky IRP, ÚHV
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Zuzana Bergrová, učo 1436. Změněno: 14. 1. 2020 11:07.
Anotace
The paper characterizes groups of estate elevated people of Opavian burgher origin in the 16th and 17th century. It draws attention to the intellectually outstanding networks of estate elevated persons, as well as the coherence of the risk taking business people among the members of the elites of Opavian origin, in particular in earlier times; it emphasizes the existence of similar public and private networks of families shaped in the exceptional historical stages during the Thirty Years’ War and in its aftermath.
Anotace česky
Příspěvek charakterizuje skupiny stavovsky povýšených osob měšťanského původu z Opavy v 16. a 17. století. Upozorňuje na intelektuálně výjimečné sítě stavovsky povýšených osob, stejně jako na provázanost riskantně podnikajících příslušníků elit opavského původu zejména ve starší době; zdůrazňuje existenci obdobných veřejných i soukromých sítí rodin profilujících se ve výjimečných etapách za třicetileté války a po jejím skončení.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 27. 9. 2020 06:17

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 9. 2020 06:17, 39. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz