Informační systém Repo 

Tři tradice sociologie venkova v počátcích sociologie vybraných zemí střední Evropy

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
JANÁK, Dušan. Tři tradice sociologie venkova v počátcích sociologie vybraných zemí střední Evropy. Sociológia / Slovak Sociological Review, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2018, roč. 50, č. 2, s. 149 - 171. ISSN 0049-1225.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tři tradice sociologie venkova v počátcích sociologie vybraných zemí střední Evropy
Název anglicky Three traditions of rural sociology at the beginnings of sociology of selected Central European countries
Autoři JANÁK, Dušan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sociológia / Slovak Sociological Review, Bratislava, Slovenská akadémia vied, 2018, 0049-1225.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Sociology
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/47813059:19510/18:A0000140
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
UT WoS 000432568300002
Klíčová slova česky sociologie venkova; dějiny sociologie; střední Evropa; 20. století
Klíčová slova anglicky sociology of the countryside; history of sociology; Central Europe; 20th century
Příznaky Recenzováno
Návaznosti GJ15-04099Y, projekt VaV.
Změnil Změnil: Lubomír Hlavienka, učo 2079. Změněno: 13. 2. 2019 11:44.
Anotace
Venkov byl nejdůležitějším společným empirickým tématem středoevropských sociologií v období počátků sociologie ve střední Evropě (v Polsku, Československu a Maďarsku). Komparace založená na obsahové analýze dobových sociologických časopisů, znalosti relevantních prací v oblasti sociologie venkova a díla klíčových sociologů identifikovala tři charakteristické přístupy k tématu. První představuje polský kulturalismus, druhý česká "nacionalizace" tématu, třetí maďarský a slovenský sociografismus. Tzv. agrární otázka byla jedním z klíčových politických a sociálních problémů první třetiny 20. století a proto je téma vhodné ke zkoumání otázky politizace sociologie. Zatímco charakteristikou polského přístupu je apolitický charakter, pro české zpracování jsou typické politické konotace spojené s národnostními otázkami. Na Slovensku je patrná postupná depolitizace tématu v rámci sociografického uchopení tématu, zatímco pro maďarskou sociografickou tradici jsou typické sociálně politické ambice nesené levicovými politickými ideály. Tyto přístupy představují jakési distinktivní ideální typy, ke kterým lze nalézt nepřehlédnutelné protipříklady.
Anotace anglicky
Countryside was the most important common empirical theme of Central European sociologists at the time of the beginnings of sociology in Central Europe (in Poland, Czechoslovakia and Hungary). A comparison based on the content analysis of contemporary sociological journals, knowledge of relevant works in the field of rural sociology and works by key sociologists identified three distinct approaches to the topic. The first is Polish culture, the second Czech "nationalization" of the topic, the third Hungarian and Slovak sociographicism. The so-called the agrarian question was one of the key political and social problems of the first third of the 20th century, and therefore the topic is appropriate to explore the issue of the politicization of sociology. While the characteristics of the Polish approach are apolitical, typical political connotations associated with national issues are typical for Czech. In Slovakia there is a gradual depolitization of the topic within the sociological grasp of the topic, while for the Hungarian sociological tradition there are typical social-political ambitions borne by left-wing political ideals. These approaches are some sort of distinctive ideal types that can be found in unprecedented counter-examples.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 20. 7. 2019 15:58

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 15:58, 29. (lichý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz