Informační systém Repo
BALÍK, Stanislav. Politická reprezentace v prvních desetiletích komunistického režimu na lokální úrovni. In Historik skutečně mohutný : K životnímu jubileu Jiřího Pernese. 1. vyd. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. s. 265-286, 22 s. ISBN 978-80-88292-07-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Politická reprezentace v prvních desetiletích komunistického režimu na lokální úrovni
Název anglicky Political Representation in the First Decades of Czech Communist Regime at the Local Level
Autoři BALÍK, Stanislav.
Vydání 1. vyd. Praha, Historik skutečně mohutný : K životnímu jubileu Jiřího Pernese, od s. 265-286, 22 s. 2018.
Nakladatel Ústav pro studium totalitních režimů
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Popularizační texty a aktivity
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Fakulta sociálních studií - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-88292-07-4
Klíčová slova česky politická reprezentace; lokální úroveň; komunistický režim; Bludov
Klíčová slova anglicky political representation; local level; communist regime; Bludov
Návaznosti MUNI/A/0850/2017.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 5. 3. 2019 00:59.
Anotace
Tento příspěvek je případovou studií vývoje politické reprezentace v prvních desetiletích komunistického režimu v severomoravské obci Bludov. Nečiní si generalizující ambice – chce na konkrétním případu analyzovat personální aspekt nejnižší úrovně vládnutí. Hlavní otázkou přitom je, do jaké míry stála místní politická reprezentace po roce 1948 na nových lidech, do jaké míry vycházela z prvorepublikových kádrových základů Komunistické strany Československa či zda čerpala z politiků, kteří měli předkomunistickou politickou zkušenost. Zajímat nás bude i sociální profil vládnoucích.
Anotace anglicky
This paper is a case study on the development of the political representation in the first decades of the communist regime in the Bludov municipality in North Moravia. It wants to analyze the personal aspect of the lowest level of governance on a particular case. The main question here is to what extent the local political representation after 1948 stood on new people, and to what extent it was based on the first-republican cadres of the Communist Party of Czechoslovakia or whether it was drawn from politicians who had pre-communist political experience. We will also be interested in the social profile of the ruling class.
Zobrazeno: 9. 8. 2020 19:25