Informační systém Repo
SZCZEPANIK, Petr, Pavel ZAHRÁDKA, Radim POLČÁK, Jakub MACEK, Ivan DAVID, Dominika GALAJDOVÁ, Johana KOTIŠOVÁ, Rudolf LEŠKA, Petr LUPAČ, Tomáš KARGER a Štěpán ŽÁDNÍK. Mapa audiovizuálního pole v České republice z hlediska digitalizace a strategie pro jednotný digitální trh. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 93 s. ISBN 978-80-244-5450-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mapa audiovizuálního pole v České republice z hlediska digitalizace a strategie pro jednotný digitální trh
Název anglicky Map of the audiovisual field in the Czech Republic in terms of digitization and strategy for the digital single market
Autoři SZCZEPANIK, Petr, Pavel ZAHRÁDKA, Radim POLČÁK, Jakub MACEK, Ivan DAVID, Dominika GALAJDOVÁ, Johana KOTIŠOVÁ, Rudolf LEŠKA, Petr LUPAČ, Tomáš KARGER a Štěpán ŽÁDNÍK.
Vydání 1. vyd. Olomouc, 93 s. 2018.
Nakladatel Univerzita Palackého v Olomouci
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výzkumná zpráva
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Fakulta sociálních studií - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-244-5450-4
Klíčová slova česky audiovizuální průmysl; jednotný digitální trh; audiovizuální dílo; digitalizace; kulturní politika; licencování audiovizuálních děl; mediální publika; televizní publika; geoblokace
Návaznosti TL01000306, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 2. 3. 2022 02:51.
Anotace
Výzkumná zpráva popisuje stav audiovizuálního pole v ČR, tj. základní struktury, klíčové aktéry a praxe v produkci, distribuci a spotřebě audiovizuálních děl. Mezi struktury audiovizuálního pole řadíme technickou infrastrukturu, právní normy, obchodní (tj. produkční a distribuční) modely, základní socioekonomické parametry pracovního trhu v audiovizuálním průmyslu, státní kulturní politiku a širší sociokulturní kontext. Mezi aktéry audiovizuálního pole zahrnujeme jednak aktéry hodnotového řetězce, kteří se podílejí na vývoji, výrobě a šíření audiovizuálního díla, a jednak samotné spotřebitele.
Anotace anglicky
The research report describes the state of the audiovisual field in the Czech Republic, i.e. the basic structures, key actors and practices in the production, distribution and consumption of audiovisual works. Among the structures of the audiovisual field we include technical infrastructure, legal standards, business (i.e. production and distribution) models, basic socio-economic parameters of the labour market in the audiovisual industry, state cultural policy and wider socio-cultural context. Among the actors of the audiovisual field we include, on the one hand, actors of the value chain who participate in the development, production and distribution of audiovisual works and, on the other hand, consumers themselves.
Zobrazeno: 11. 8. 2022 02:34