SZCZEPANIK, Petr, Pavel ZAHRÁDKA, Radim POLČÁK, Jakub MACEK, Ivan DAVID, Dominika GALAJDOVÁ, Johana KOTIŠOVÁ, Rudolf LEŠKA, Petr LUPAČ, Tomáš KARGER and Štěpán ŽÁDNÍK. Mapa audiovizuálního pole v České republice z hlediska digitalizace a strategie pro jednotný digitální trh (Map of the audiovisual field in the Czech Republic in terms of digitization and strategy for the digital single market). 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 93 pp. ISBN 978-80-244-5450-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mapa audiovizuálního pole v České republice z hlediska digitalizace a strategie pro jednotný digitální trh
Name (in English) Map of the audiovisual field in the Czech Republic in terms of digitization and strategy for the digital single market
Authors SZCZEPANIK, Petr, Pavel ZAHRÁDKA, Radim POLČÁK, Jakub MACEK, Ivan DAVID, Dominika GALAJDOVÁ, Johana KOTIŠOVÁ, Rudolf LEŠKA, Petr LUPAČ, Tomáš KARGER and Štěpán ŽÁDNÍK.
Edition 1. vyd. Olomouc, 93 pp. 2018.
Publisher Univerzita Palackého v Olomouci
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Fakulta sociálních studií - Repository
ISBN 978-80-244-5450-4
Keywords (in Czech) audiovizuální průmysl; jednotný digitální trh; audiovizuální dílo; digitalizace; kulturní politika; licencování audiovizuálních děl; mediální publika; televizní publika; geoblokace
Links TL01000306, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 2/3/2022 02:51.
Abstract
Výzkumná zpráva popisuje stav audiovizuálního pole v ČR, tj. základní struktury, klíčové aktéry a praxe v produkci, distribuci a spotřebě audiovizuálních děl. Mezi struktury audiovizuálního pole řadíme technickou infrastrukturu, právní normy, obchodní (tj. produkční a distribuční) modely, základní socioekonomické parametry pracovního trhu v audiovizuálním průmyslu, státní kulturní politiku a širší sociokulturní kontext. Mezi aktéry audiovizuálního pole zahrnujeme jednak aktéry hodnotového řetězce, kteří se podílejí na vývoji, výrobě a šíření audiovizuálního díla, a jednak samotné spotřebitele.
Abstract (in English)
The research report describes the state of the audiovisual field in the Czech Republic, i.e. the basic structures, key actors and practices in the production, distribution and consumption of audiovisual works. Among the structures of the audiovisual field we include technical infrastructure, legal standards, business (i.e. production and distribution) models, basic socio-economic parameters of the labour market in the audiovisual industry, state cultural policy and wider socio-cultural context. Among the actors of the audiovisual field we include, on the one hand, actors of the value chain who participate in the development, production and distribution of audiovisual works and, on the other hand, consumers themselves.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
1_Mapa_audiovizualniho_pole_v_Ceske_republice_z_hlediska_digitalizace_a_strategie_pro_jednotny_digitalni_trh.pdf Licence Creative Commons  File version 24/1/2019

Properties

Name
1_Mapa_audiovizualniho_pole_v_Ceske_republice_z_hlediska_digitalizace_a_strategie_pro_jednotny_digitalni_trh.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/32366/615997/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/32366/615997/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/32366/615997/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/32366/615997/?info
Uploaded/Created
Thu 24/1/2019 00:59

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
1_Mapa_audiovizualniho_pole_v_Ceske_republice_z_hlediska_digitalizace_a_strategie_pro_jednotny_digitalni_trh.pdf Licence Creative Commons  File version 7/9/2020

Properties

Name
1_Mapa_audiovizualniho_pole_v_Ceske_republice_z_hlediska_digitalizace_a_strategie_pro_jednotny_digitalni_trh.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/32366/907953/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/32366/907953/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/32366/907953/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/32366/907953/?info
Uploaded/Created
Mon 7/9/2020 10:34

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 9/12/2022 05:47