Informační systém Repo 

Reflexe kurikulárního obsahu školního vzdělávání v kontextu institucionálních podmínek v České ...

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
KALEJA, Martin. Reflexe kurikulárního obsahu školního vzdělávání v kontextu institucionálních podmínek v České republice. GRANT journal, Hradec Králové: MAGNANIMITAS Assn., 2018, roč. 07, č. 02, s. 24-30. ISSN 1805-0638.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Reflexe kurikulárního obsahu školního vzdělávání v kontextu institucionálních podmínek v České republice
Název česky Reflexe kurikulárního obsahu školního vzdělávání v kontextu institucionálních podmínek v České republice
Název anglicky Reflection of Curricular Content of School Education in the Context of Institutional conditions in the Czech Republic
Autoři KALEJA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání GRANT journal, Hradec Králové, MAGNANIMITAS Assn. 2018, 1805-0638.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Dostupné na webu zde
Kód RIV RIV/47813059:19510/18:A0000123
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova česky kurikulum; vzdělávání; pedagog; škola; reflexe; koncepce; realizace; odlišnost; jinakost; inkluze; pedagog
Klíčová slova anglicky curriculum; education; pedagogue; school; reflection; conception; realization; difference; otherness; inclusion; pedagogue
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Martin Kaleja, učo 2117. Změněno: 22. 1. 2019 18:23.
Anotace
Příspěvek svým obsahem prezentuje existující nedostatky v současném pojetí kurikula školního vzdělávání a v jeho realizaci v institucionálních podmínkách České republiky. Školní edukace se uskutečňuje v souladu s kurikulárními dokumenty státní úrovně. Školy1 jako výchovně vzdělávací instituce při tvorbě školních vzdělávacích programů tuto úroveň musí reflektovat. Jejich podoba může být průběžně aktualizovaná, vždy s reflexí k charakteristice školy, objektům a subjektům dané instituce, na niž se uskutečňuje školní vzdělávání. Pedagogové zprostředkováváním obsahů a jejich realizací ve výchovně vzdělávacích procesech zajišťují transmisi kulturní, společenskou a sociální. Aplikací kurikula formují názory, postoje, hodnoty a podílejí se na vytváření vztahů objektů vzdělávání (dětí a žáků) k sobě sama, k lidem, k předmětům a k různým jevům. Kapitola v textu, prezentující výzkumná zjištění k připravenosti pedagogů pro práci s různými skupinami děti a žáků, interpretuje výstražně nízkou subjektivně vnímanou připravenost pedagogických profesionálů, na kterou by měl český školský systém adekvátně reagovat. K primárním cílům tohoto sdělení patří prezentace subjektivní a subjektivizované reflexe autora k řešenému problému v kontextu České republiky, jejichž záměr tkví především v ilustraci kvalitativně orientované individuální výzkumné úrovně a společensky či sociálně demonstrovaných konkrétních vybraných příkladů vztažných k tématu z terénu školské praxe.
Anotace anglicky
The paper presents a view of the curriculum of compulsory school education. The text points to the large reserves that appear in the content of school education and the teachers are uncritically accepted.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 25. 6. 2019 14:46

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 14:46, 26. (sudý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz