Informační systém Repo
JANIŠ, Kamil and Jitka SKOPALOVÁ. Volný čas seniorů (Leisure time of senior citizens). první. Praha: Grada, 2016. 156 pp. Pedagogika. ISBN 978-80-247-5535-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Volný čas seniorů
Name in Czech Volný čas seniorů
Name (in English) Leisure time of senior citizens
Authors JANIŠ, Kamil (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution) and Jitka SKOPALOVÁ (203 Czechia, belonging to the institution).
Edition první. Praha, 156 pp. Pedagogika, 2016.
Publisher Grada
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-247-5535-9
Keywords (in Czech) volný čas; senior; volný čas seniorů
Keywords in English leisure time; senior citizens; leisure time of senior citizens
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Kamil Janiš, učo 2104. Changed: 11/1/2019 12:29.
Abstract
Monografie se zabývá problematikou volného času seniorů. Definuje základní terminologické pojmy – volný čas a senior. Popisuje teoretická východiska, která predikují volnočasové chování a mají přímý vztah s realizovanými aktivitami u seniorů. V teoretické i praktické rovině klade důraz na pedagogické aspekty volného času seniorů. Hlavním přínosem je především teoretické ukotvení problematiky volného času seniorů.
Abstract (in English)
The monograph deals with the leisure time of senior citizens. It defines basic terms – Leisure time and senior citizen. It describes the theoretical background, which predict leisure behavior and have a direct relationship with the realized activities fot the senior citizens. The theoretical and practical emphasis on the pedagogical aspects of the leisure time of senior citizens. The main contribution is primarily theoretical anchoring issue of the leisure time of senior citizens.
Displayed: 9/8/2020 05:03