Informační systém Repo 

Výzvy pro současnou pedagogickou praxi v kontextu školní edukace dětí a žáků pocházejících z jiného ...

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
KALEJA, Martin a Lada ČERVEŇÁKOVÁ. Výzvy pro současnou pedagogickou praxi v kontextu školní edukace dětí a žáků pocházejících z jiného socio-kulturního prostředí. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2018. Volume IX. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2018. s. 897-905, 9 s. ISBN 978-80-87952-27-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výzvy pro současnou pedagogickou praxi v kontextu školní edukace dětí a žáků pocházejících z jiného socio-kulturního prostředí
Název česky Výzvy pro současnou pedagogickou praxi v kontextu školní edukace dětí a žáků pocházejících z jiného socio-kulturního prostředí
Název anglicky Challenges for the current pedagogical practice in the context of school education of children and pupils from other socio-cultural backgrounds
Autoři KALEJA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí) a Lada ČERVEŇÁKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Volume IX. Hradec Králové, Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2018, od s. 897-905, 9 s. 2018.
Nakladatel MAGNANIMITAS
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Dostupné na webu zde:
Kód RIV RIV/47813059:19510/18:A0000122
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-87952-27-6
Klíčová slova česky romský žák; sociální exkluze; povinné vzdělávání; školní edukace; sociálněpedagogický; sociální prostředí
Klíčová slova anglicky Roma pupil; social exclusion; obligatory school education; school education; social educational; social envinroment
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Martin Kaleja, učo 2117. Změněno: 17. 1. 2019 16:55.
Anotace
Příspěvek svým obsahem poukazuje na existující významný nedostatek v současném školním vzdělávání, kterému dosud nebyla věnována patřičná pozornost. Školní edukace se uskutečňuje v souladu s kurikulárními dokumenty státní úrovně. Ve školách se na těchto základech koncipují kurikula školní úrovně. Ta mohou být aktualizována, s reflexí k charakteristice školy, objektům a subjektům školního vzdělávání. Pedagogové v procesech vzdělávání zajišťují transmisi kulturní, společenskou a sociální. Realizací kurikula formují názory, postoje, hodnoty a podílejí se na vytváření vztahů dětí a žáků k lidem, k předmětům, k jevům. V části, prezentující výzkumná zjištění k připravenosti pedagogů pro práci s různými skupinami děti a žáků, je interpretována výstražně nízka subjektivně vnímaná připravenost dotčených. Text ve svém rámci si klade za cíl naznačit nedostatky školského terénu, ale také rezervy na straně obsahu a způsobu realizace kurikula školního vzdělávání.
Anotace anglicky
The text points to the existing significant not actual thing in current school education, which has not yet been properly discussed. School education is realised through state-level curriculum documents. In schools, curriculum level is built on these bases. The school document can be regularly updated, reflecting on the characteristics of the school, objects and subjects of the institution. The process that teachers do in school education is called as transmission, cultural and social. By realizing the curriculum, they form opinions, attitudes, values, and participate in building relationships to people, to objects, to any phenomena. There is also presenting key research findings on the readiness of teachers to work with different groups of children and pupils in
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 18. 8. 2019 11:14

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 8. 2019 11:14, 33. (lichý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz