Informační systém Repo 

Sociálně pedagogické aspekty ve vzdělávání sociálně exkludovaných romských dětí a žáků v profesi ...

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
NYKLOVÁ, Eva a Martin KALEJA. Sociálně pedagogické aspekty ve vzdělávání sociálně exkludovaných romských dětí a žáků v profesi pedagoga. In Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2018. Volume IX. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2018. s. 872-879, 8 s. ISBN 978-80-87952-27-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sociálně pedagogické aspekty ve vzdělávání sociálně exkludovaných romských dětí a žáků v profesi pedagoga
Název česky Sociálně pedagogické aspekty ve vzdělávání sociálně exkludovaných romských dětí a žáků v profesi pedagoga
Název anglicky Socio-educational aspects in school education of socially excluded Roma children and pupils in pedagogues´profession
Autoři NYKLOVÁ, Eva (203 Česká republika, domácí) a Martin KALEJA (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Volume IX. Hradec Králové, Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2018, od s. 872-879, 8 s. 2018.
Nakladatel MAGNANIMITAS
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Education, special
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Dostupné na webu zde:
Kód RIV RIV/47813059:19510/18:A0000121
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-87952-27-6
Klíčová slova česky romský žák; sociální exkluze; povinné vzdělávání; školní edukace; sociálněpedagogický; sociální prostředí
Klíčová slova anglicky Roma pupil; social exclusion; obligatory school education; school education; social educational; social envinroment
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Martin Kaleja, učo 2117. Změněno: 5. 1. 2019 22:00.
Anotace
Příspěvek svým obsahem upozorňuje na aspekty sociálně pedagogické, které by v profesích pedagogických pracovníků, jež jsou vymezeny ministerstvem školství, měly být adekvátně reflektovány. Dotýkají se rodinného zámezí dětí a žáků, vyznačujících se jednak charakteristickými projevy sociální exkluze a vlastnostmi generalizovaně a neoprávněně obecně připisovanými romskému etniku. Autoři textu si kladou za cíl upozornit na tři elementární roviny této problematiky. Jednou z nich je rovina pregraduální přípravy budoucích pedagogů. Druhou tvoří současný pedagogický terén a třetí rovinu uzavírají osobnostní předpoklady každého pedagogického pracovníka.
Anotace anglicky
The paper gives attention to the socio-pedagogical aspects of school education in the context of socially excluded Roma children and pupils. It deals with characteristic manifestations of social exclusion and characteristics generalized and unjustifiably generally attributed to Roma ethnicity. The authors of the text aim to draw attention to the three elementary levels of this issue: the first one is about planning of pre-graduate preparation for future teachers, the second one is the current pedagogical practise and the third one concludes with the personal precondition of each pedagogical worker.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 18. 8. 2019 11:37

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 8. 2019 11:37, 33. (lichý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz