Informační systém Repo 

Research on Teacher Engagement or on Typology of (Un)Engaged Teachers in Contemporary Education

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
NYKLOVÁ, Eva a Martin KALEJA. Research on Teacher Engagement or on Typology of (Un)Engaged Teachers in Contemporary Education. In Educational Challenges in Central Europe, Olomouc. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Research on Teacher Engagement or on Typology of (Un)Engaged Teachers in Contemporary Education
Název česky Výzkum k angažovanosti pedagogů aneb k typologii (ne)angažovaných pedagogů v současném školství
Název anglicky Research on Teacher Engagement or on Typology of (Un)Engaged Teachers in Contemporary Education
Autoři NYKLOVÁ, Eva a Martin KALEJA.
Vydání Educational Challenges in Central Europe, Olomouc, 2018.
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW an international doctoral conference
Organizace Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova česky angažovanost, teorie angažovanosti, výzkum angažovanosti, angažovaný pedagog
Klíčová slova anglicky engagement, engagement theory, engagement research, engaged teacher
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Eva Nyklová, učo 2363. Změněno: 6. 6. 2019 05:53.
Anotace
The engagement of teaching staff can positively affect the risk of pupils prone to failing school and early school leaving. This contribution aims to discuss the issue of engagement or its absence in pedagogical research. It discusses the typology in the ranks of teachers in the current educational concept and by qualitatively oriented procedures suggests the planned research design of the dissertation project. Engagement is presented as a research construct, as a research problem as well as the property of a particular phenomenon, in relation to those who manage the educational processes in the exercise of their profession. The message represents a presentation of the basic pillars of the whole subject, in which both authors are professionally involved.
Anotace česky
Angažovanost pedagogických pracovníků může pozitivně ovlivnit ohrožení žáků vyznačujících se školním neúspěchem a předčasným odchodem ze vzdělávání. Příspěvek ve vztahu k této otázce má za cíl diskutovat o problému angažovanosti, případně její absenci v pedagogickém výzkumu. Řeší typologii v řadách pedagogů v současném pojetí vzdělávání a kvalitativně orientovanými postupy naznačuje plánovaný výzkumný design disertačního projektu autorky. V textu je rámcově prezentována angažovanost jako výzkumný konstrukt, jako výzkumný problém a také jako vlastnost určitého sledovaného jevu, a to ve vztahu k těm, kteří vzdělávací procesy při výkonu své profese řídí. Sdělení představuje prezentaci základních pilířů celého tématu, do kterého se oba autoři profesně hojně angažují, přestože každý z nich z jiné vědeckovýzkumně perspektivy.
Anotace anglicky
The engagement of teaching staff can positively affect the risk of pupils prone to failing school and early school leaving. This contribution aims to discuss the issue of engagement or its absence in pedagogical research. It discusses the typology in the ranks of teachers in the current educational concept and by qualitatively oriented procedures suggests the planned research design of the dissertation project. Engagement is presented as a research construct, as a research problem as well as the property of a particular phenomenon, in relation to those who manage the educational processes in the exercise of their profession. The message represents a presentation of the basic pillars of the whole subject, in which both authors are professionally involved.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 18. 8. 2019 10:35

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 8. 2019 10:35, 33. (lichý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz