Information System Repo 

Domácí násilí v českém právním řádu – teorie a praxe

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
FABIÁN, Petr and Edita ONDŘEJOVÁ. Domácí násilí v českém právním řádu – teorie a praxe. 2018.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Domácí násilí v českém právním řádu – teorie a praxe
Name in Czech Domácí násilí v českém právním řádu – teorie a praxe
Authors FABIÁN, Petr and Edita ONDŘEJOVÁ.
Edition 2018.
Other information
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study 50900 5.9 Other social sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Changed by Changed by: Edita Ondřejová, učo 2188. Changed: 14/12/2018 12:26.
Abstract
Smyslem jednání je: • věnovat pozornost popisu systému domácího násilí v ČR (jeho organizace, koordinace a spolupráce jednotlivých služeb), • projednat otázky ochrany osob a způsob předávání informací mezi službami v rámci jednotlivých postupů i vzhledem k nově zaváděnému GDPR, • problematika intervence, krátkodobé i dlouhodobé izolace agresora od oběti, vazby a forem trestu atd., • problematika prevence a preventivních programů (informace pro oběti, informace o domácím násilí), podpora oběti domácího násilí a práce s agresorem ve smyslu edukace a terapie, • otázka vzdělávání a kvalifikace pracovníků na různých úrovních práce s domácím násilím, mediace a možnosti jejího využití v problematice domácího násilí, zastupování dítěte v soudních řízeních při řešení domácího násilí a také nabídka pomoci ohroženým rodinám než se domácí násilí vyskytne. Současně setkání umožní rozvoj a navázání dalších vztahů zaměřených na vzdělávání a rozvoj studijních programů.
Abstract (in Czech)
Smyslem jednání je: • věnovat pozornost popisu systému domácího násilí v ČR (jeho organizace, koordinace a spolupráce jednotlivých služeb), • projednat otázky ochrany osob a způsob předávání informací mezi službami v rámci jednotlivých postupů i vzhledem k nově zaváděnému GDPR, • problematika intervence, krátkodobé i dlouhodobé izolace agresora od oběti, vazby a forem trestu atd., • problematika prevence a preventivních programů (informace pro oběti, informace o domácím násilí), podpora oběti domácího násilí a práce s agresorem ve smyslu edukace a terapie, • otázka vzdělávání a kvalifikace pracovníků na různých úrovních práce s domácím násilím, mediace a možnosti jejího využití v problematice domácího násilí, zastupování dítěte v soudních řízeních při řešení domácího násilí a také nabídka pomoci ohroženým rodinám než se domácí násilí vyskytne. Současně setkání umožní rozvoj a navázání dalších vztahů zaměřených na vzdělávání a rozvoj studijních programů.
Abstract (in English)
The purpose of the meeting is: • pay attention to the description of the system of domestic violence in the Czech Republic (its organization, coordination and cooperation of individual services), • to discuss the issues of protection of persons and the way of transferring information between services in the framework of individual procedures and with regard to the newly introduced GDPR, • Intervention issues, short-term and long-term isolation of the aggressor from the victim, detentions and forms of punishment etc., • prevention and preventive programs (information for victims, information on domestic violence), support for victims of domestic violence and work with an aggressor in terms of education and therapy, • the issue of training and qualification of workers at different levels of work with domestic violence, mediation and its use in domestic violence issues, representation of the child in court proceedings to tackle domestic violence and offering assistance to vulnerable families before domestic violence occurs. At the same time, the meeting will enable the development and establishment of other relationships focused on the education and development of study programs.
Print
Add to clipboard Displayed: 6/6/2020 18:11

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 6/6/2020 18:11, Week 23 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz