Informační systém Repo 

Domácí násilí v českém právním řádu – teorie a praxe

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
FABIÁN, Petr a Edita ONDŘEJOVÁ. Domácí násilí v českém právním řádu – teorie a praxe. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Domácí násilí v českém právním řádu – teorie a praxe
Název česky Domácí násilí v českém právním řádu – teorie a praxe
Autoři FABIÁN, Petr a Edita ONDŘEJOVÁ.
Vydání 2018.
Další údaje
Typ výsledku Popularizační texty a aktivity
Obor 50900 5.9 Other social sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Změnil Změnila: Edita Ondřejová, učo 2188. Změněno: 14. 12. 2018 12:26.
Anotace
Smyslem jednání je: • věnovat pozornost popisu systému domácího násilí v ČR (jeho organizace, koordinace a spolupráce jednotlivých služeb), • projednat otázky ochrany osob a způsob předávání informací mezi službami v rámci jednotlivých postupů i vzhledem k nově zaváděnému GDPR, • problematika intervence, krátkodobé i dlouhodobé izolace agresora od oběti, vazby a forem trestu atd., • problematika prevence a preventivních programů (informace pro oběti, informace o domácím násilí), podpora oběti domácího násilí a práce s agresorem ve smyslu edukace a terapie, • otázka vzdělávání a kvalifikace pracovníků na různých úrovních práce s domácím násilím, mediace a možnosti jejího využití v problematice domácího násilí, zastupování dítěte v soudních řízeních při řešení domácího násilí a také nabídka pomoci ohroženým rodinám než se domácí násilí vyskytne. Současně setkání umožní rozvoj a navázání dalších vztahů zaměřených na vzdělávání a rozvoj studijních programů.
Anotace česky
Smyslem jednání je: • věnovat pozornost popisu systému domácího násilí v ČR (jeho organizace, koordinace a spolupráce jednotlivých služeb), • projednat otázky ochrany osob a způsob předávání informací mezi službami v rámci jednotlivých postupů i vzhledem k nově zaváděnému GDPR, • problematika intervence, krátkodobé i dlouhodobé izolace agresora od oběti, vazby a forem trestu atd., • problematika prevence a preventivních programů (informace pro oběti, informace o domácím násilí), podpora oběti domácího násilí a práce s agresorem ve smyslu edukace a terapie, • otázka vzdělávání a kvalifikace pracovníků na různých úrovních práce s domácím násilím, mediace a možnosti jejího využití v problematice domácího násilí, zastupování dítěte v soudních řízeních při řešení domácího násilí a také nabídka pomoci ohroženým rodinám než se domácí násilí vyskytne. Současně setkání umožní rozvoj a navázání dalších vztahů zaměřených na vzdělávání a rozvoj studijních programů.
Anotace anglicky
The purpose of the meeting is: • pay attention to the description of the system of domestic violence in the Czech Republic (its organization, coordination and cooperation of individual services), • to discuss the issues of protection of persons and the way of transferring information between services in the framework of individual procedures and with regard to the newly introduced GDPR, • Intervention issues, short-term and long-term isolation of the aggressor from the victim, detentions and forms of punishment etc., • prevention and preventive programs (information for victims, information on domestic violence), support for victims of domestic violence and work with an aggressor in terms of education and therapy, • the issue of training and qualification of workers at different levels of work with domestic violence, mediation and its use in domestic violence issues, representation of the child in court proceedings to tackle domestic violence and offering assistance to vulnerable families before domestic violence occurs. At the same time, the meeting will enable the development and establishment of other relationships focused on the education and development of study programs.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 26. 2. 2020 13:30

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 2. 2020 13:30, 9. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz