Informační systém Repo
ONDŘEJOVÁ, Edita. Pohledy do praxe III : PROJEKT OBJEVUJ A MOTIVUJ. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pohledy do praxe III : PROJEKT OBJEVUJ A MOTIVUJ
Název česky Pohledy do praxe III : PROJEKT OBJEVUJ A MOTIVUJ
Autoři ONDŘEJOVÁ, Edita.
Vydání 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Popularizační texty a aktivity
Obor 50900 5.9 Other social sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Změnil Změnila: Edita Ondřejová, učo 2188. Změněno: 11. 12. 2018 07:08.
Anotace
Přednáška měla seznámit studenty o projektu Objevuj a motivuj, který je zaměřený na motivaci děti z dětského domova a objevit v nich silné dovednosti. Studentům byl projekt ukázán z praktické stránky. V prezentaci byly také fotografie, které přiblížily průběh projektu. Další část prezentace byla zaměřena na práci v neziskové organizaci Centrum inkluze. Konkrétně práce pedagoga včasné péče a doučujícího/tutora na základní škole. Prezentace byla zaměřena tak, aby studentům co nejvíce ukázala práci v neziskovém sektoru.
Anotace anglicky
The lecture was intended to introduce students to the Discovery and Motivation project, which is focused on motivating children from the children's home to discover strong skills. The project was shown to the students from a practical page. The presentation also included photographs that drew up the project. Another part of the presentation was focused on work in the non-profit organization "Inclusion Center". Specifically, the work of an early-time teacher and a tutor / tutor at elementary school. The presentation was aimed at showing students as much as possible work in the non-profit sector.
Zobrazeno: 29. 5. 2020 00:07