Informační systém Repo 

Pohledy do praxe II : POHLEDY DO PRAXE ANEB ZKUŠENOSTI S PREVENTIVNÍMI PROGRAMY OČIMA STUDENTŮ A ...

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
ONDŘEJOVÁ, Edita. Pohledy do praxe II : POHLEDY DO PRAXE ANEB ZKUŠENOSTI S PREVENTIVNÍMI PROGRAMY OČIMA STUDENTŮ A PEDAGOGŮ ÚSTAVU OŠETŘOVATELSTVÍ. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pohledy do praxe II : POHLEDY DO PRAXE ANEB ZKUŠENOSTI S PREVENTIVNÍMI PROGRAMY OČIMA STUDENTŮ A PEDAGOGŮ ÚSTAVU OŠETŘOVATELSTVÍ
Název česky Pohledy do praxe II : POHLEDY DO PRAXE ANEB ZKUŠENOSTI S PREVENTIVNÍMI PROGRAMY OČIMA STUDENTŮ A PEDAGOGŮ ÚSTAVU OŠETŘOVATELSTVÍ
Autoři ONDŘEJOVÁ, Edita.
Vydání 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Popularizační texty a aktivity
Obor 50900 5.9 Other social sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Změnil Změnila: Edita Ondřejová, učo 2188. Změněno: 11. 12. 2018 14:07.
Anotace
Seminář pro studenty je koncipován jako teoretický. Umožňuje studentům získat představu o tvorbě a realizaci edukačních programů, školení a kurzů s tématem kardiopulmonální resuscitace z pohledu pedagoga a z pohledu studentů. Pedagog podrobně popíše přípravnou fázi pilotní edukační lekce a vzájemnou spolupráci se studenty, následně pohovoří o výsledcích edukace a pozitivním ohlasu, který vedl k přípravě dalších edukačních lekcí. Pedagog zdůrazní i důležitost vzájemné spolupráce studentů vyšších a nižších ročníků. Bude vyzdvižena osobnost studenta, která tvoří základní stavební jednotku každé edukační lekce. Studenti oboru Všeobecná sestra Ústavu ošetřovatelství Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě představí studentům Ústavu pedagogických a psychologických věd své zkušenosti s přípravou a realizací edukačních programů. Studenti oboru Všeobecná sestra budou hovořit o motivaci, která je vede k aktivní účasti na edukačních programech, dále budou hovořit o svých očekáváních a reálných výsledcích v rámci edukačních lekcí. Posluchačům bude také přiblížena zkušenost s edukací dětí se speciálními potřebami a na závěr studenti vyjádří osobní přínos z aktivní účasti v edukačních programech. Následovat bude vzájemná diskuze přednášejících a posluchačů o dalších konkrétních možnostech edukačních programů, ve kterých se mohou nebo by se chtěli realizovat. Při realizaci semináře budou využity vybrané metody: přednáška, vysvětlování, práce s obrazem – PowerPoint, diskuze.
Anotace anglicky
Seminar for students is conceived as theoretical. It allows students to get an idea about the creation and realization of educational programs, training and courses on cardiopulmonary resuscitation from the viewpoint of the teacher and from the point of view of the students. The teacher will describe in detail the preparatory phase of the pilot educational lesson and the mutual cooperation with the students, and then will talk about the results of the education and the positive response, which led to the preparation of further educational lessons. The teacher will also emphasize the importance of mutual cooperation between students of higher and lower grades. The personality of the student, which forms the basic building unit of each educational lesson, will be highlighted. Students in the field of General Nursing at the Institute of Nursing of the Faculty of Public Policy at Silesian University in Opava will present their students with the Institute of Pedagogical and Psychological Sciences with the preparation and implementation of educational programs. Students in the General Nurse will talk about motivation that leads them to participate actively in educational programs, they will also talk about their expectations and real results in educational lessons. Students will also have an experience of learning children with special needs, and in the end students will express their personal contribution to active participation in educational programs. There will be a discussion between lecturers and listeners about other specific educational opportunities in which they can or would like to be implemented. The selected methods will be used during the seminar: lecture, explanation, work with image - PowerPoint, discussion.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 11. 12. 2019 23:24

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2019 23:24, 50. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz