Information System Repo 

Člověk pod lupou společenských disciplín (16. ročník) : ČLOVĚK A PRVNÍ POMOC

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
ONDŘEJOVÁ, Edita. Člověk pod lupou společenských disciplín (16. ročník) : ČLOVĚK A PRVNÍ POMOC (Human under the magnifier of social disciplines (16th year)). 2018.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Člověk pod lupou společenských disciplín (16. ročník) : ČLOVĚK A PRVNÍ POMOC
Name in Czech Člověk pod lupou společenských disciplín (16. ročník) : ČLOVĚK A PRVNÍ POMOC
Name (in English) Human under the magnifier of social disciplines (16th year)
Authors ONDŘEJOVÁ, Edita.
Edition 2018.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study 50900 5.9 Other social sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Changed by Changed by: Edita Ondřejová, učo 2188. Changed: 12/7/2019 12:17.
Abstract
Seminář pro studenty je koncipován jako teoreticko-praktický. Umožňuje získat vědomosti a dovednosti pro poskytování základní kardiopulmonální resuscitace u všech věkových skupin. Studenti se seznámí především s klinickými doporučenými postupy neodkladné resuscitace. Účastníkům budou popsány příčiny a příznaky bezvědomí a bezdeší (náhlé srdeční zástavy). Následně budou seznámeni s jednotlivými úkony při aktivaci záchranného řetězce. Během praktické části semináře se budou studenti učit aplikovat postup základní kardiopulmonální resuscitace na resuscitačních modelech, včetně manipulace s automatizovaným externím defibrilátorem. Závěr praktické části bude věnován nácviku zotavovací polohy. Při realizaci semináře budou využity vybrané metody – přednáška, vysvětlování, předvádění a pozorování, práce s obrazem: PowerPoint, instruktáž, praktické cvičení a hraní rolí.
Abstract (in English)
Seminar for students is conceived as theoretical-practical. It allows acquiring knowledge and skills to provide basic cardiopulmonary resuscitation for all age groups. Students will become familiar with the recommended clinical procedures for urgent resuscitation. Participants will describe the causes and symptoms of unconsciousness and despair (sudden cardiac arrest). They will then be familiar with the individual actions when activating the rescue chain. During the practical part of the seminar, students will learn to apply basic cardiopulmonary resuscitation on resuscitation models, including manipulation with an automated external defibrillator. The conclusion of the practical part will be devoted to the training of the recovery position. During the seminar, selected methods will be used - lecture, explanation, presentation and observation, work with the image: PowerPoint, briefing, practical exercises and role playing.
Print
Add to clipboard Displayed: 25/7/2021 05:50

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 25/7/2021 05:50, Week 29 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz