Informační systém Repo
PORADA, Viktor a Jiří STRAUS. Mechanoskopie. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 175 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-177-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mechanoskopie
Název česky Mechanoskopie
Název anglicky Mechanoscopy
Autoři PORADA, Viktor a Jiří STRAUS.
Vydání 1. vyd. Praha, 175 s. SCIENCEpress, 2018.
Nakladatel Vysoká škola finanční a správní, a. s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Vysoká škola finanční a správní, a.s.
ISBN 978-80-7408-177-4
Klíčová slova česky Kriminalistika, mechanoskopie, stopy, nástroje
Klíčová slova anglicky Criminology; mechanoscopy; traces; tools
Změnil Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 14. 3. 2019 00:56.
Anotace
Cílem předkládané monografie je shrnout současné teoretické poznatky o teorii mechanoskopie, teoretické poznatky o mechanismu vzniku a zániku mechanoskopických stop a vyhodnotit současný stav metod zajišťování a zkoumání mechanoskopických stop. Důraz je přitom kladen zejména na oblast teorie mechanoskopie. Práce hodnotí současné prostředky a postupy kriminalistických expertů při vypracování znaleckých posudků v odvětví mechanoskopie. Přitom dochází k časové komparaci, kdy je porovnáván současný stav s minulostí. Dále práce zkoumá nové projekty, metody a trendy v oblasti znaleckého zkoumání, které se v současnosti spouštějí. Při zpracování jsme využili škálu odborných publikací mechanoskopií.
Anotace anglicky
The aim of the presented monograph is to summarize current theoretical knowledge about theory mechanoscopy, theoretical knowledge of the mechanism of origin and extinction mechanoscopic traces and to evaluate the current state of methods of providing and exploring mechanical tracks. Emphasis is placed on the area of theory mechanoscopy. The paper evaluates current criminal methods and procedures experts in the development of expert opinions in the field of mechanoscopy. Here there is a time comparison that compares the current situation with the past. Next work examines new projects, methods, and trends in the field of expert exploration are currently running. We used a range of professional publications in the process mechanoscopy.
Zobrazeno: 5. 6. 2020 20:48