Informační systém Repo
SKOPALOVÁ, Jitka a Edita ONDŘEJOVÁ. SEBEVRAŽDA SEBEvražda sebeVRAŽDA prevence, intervence, péče o pozůstalé. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název SEBEVRAŽDA SEBEvražda sebeVRAŽDA prevence, intervence, péče o pozůstalé
Název česky SEBEVRAŽDA SEBEvražda sebeVRAŽDA prevence, intervence, péče o pozůstalé
Název anglicky SUICIDE suicide suicide prevention, intervention, care for survivors
Autoři SKOPALOVÁ, Jitka a Edita ONDŘEJOVÁ.
Vydání 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Uspořádání workshopu
Obor 50900 5.9 Other social sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova česky Sebevražda, role policie, psychická pomoc, práce s rodinou
Klíčová slova anglicky Suicide, police role, psychological help, work with family
Změnil Změnila: Edita Ondřejová, učo 2188. Změněno: 11. 12. 2018 12:09.
Anotace
Účastníci získají základní orientaci v tématu sebevražedného jednání. Společně budeme hledat (a nalézat) odpovědi na základní otázky kolem sebevraždy: Jak předcházet sebevražednému jednání? Proč se lidé uchylují k sebevraždě? Lze sebevraždě vůbec nějak zabránit? Jak komunikovat s člověkem se sebevražednými úvahami? Co dělat, když přes veškerou snahu k sebevraždě dojde? Pozornost bude věnována také praktickým dovednostem: vyhodnocení rizika sebevraždy, práce se sebevražednými myšlenkami, krizová intervence, péče o pozůstalé.
Zobrazeno: 24. 1. 2021 09:28