Information System Repo 

Tradiční a nové menšiny ve Slezsku od roku 1945

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
HLAVIENKA, Lubomír and Ondřej KOLÁŘ. Tradiční a nové menšiny ve Slezsku od roku 1945 (Tradition and new minorites in SIlesia since 1945). 2018.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tradiční a nové menšiny ve Slezsku od roku 1945
Name (in English) Tradition and new minorites in SIlesia since 1945
Authors HLAVIENKA, Lubomír (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Ondřej KOLÁŘ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2018.
Other information
Original language Czech
Type of outcome organization of a workshop
Field of Study Social sciences, interdisciplinary
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/47813059:19510/18:A0000089
Organization Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Keywords (in Czech) Československo; Česká republika; Slezsko; menšiny; národnost
Keywords in English Czechoslovakia; Czech Republic; Silesia; minority; nationality
Links DG18P02OVV064, research and development project.
Changed by Changed by: Bc. Nikol Maďová, učo 1144. Changed: 5/3/2019 10:01.
Abstract
Odsun německého obyvatelstva ze Slezska v letech 1945 až 1947 zásadně proměnil zdejší národnostní skladbu. Původně dominantní německé etnikum téměř zmizelo a bylo nahrazeno pestrou koláží obyvatelstva různých národností, jež se ve Slezsku usadilo. Cílem workshopu je představit stávající stav výzkumu menšinové problematiky v tomto regionu a nastolit témata, která by měla být v průběhu dalšího zkoumání reflektována.
Abstract (in English)
The expulsion of the German population from Silesia from 1945 to 1947 has fundamentally transformed the local ethnic composition. The originally dominant German ethnicity almost disappeared and was replaced by a varied collage of the population of various nationalities that settled in Silesia. The aim of the workshop is to present the current state of minority research in this region and to raise topics that should be reflected in further research.
Print
Add to clipboard Displayed: 22/5/2019 19:13

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 22/5/2019 19:13, Week 21 (odd)

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz