Information System Repo 

Teorie celoživotního učení

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
DEMJANENKO, Milan. Teorie celoživotního učení (The theory of lifelong learning). In Lenka Suchomelová. Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2017. Praha: Akropolis, 2017. p. 137-144, 8 pp. ISBN 978-80-7470-172-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Teorie celoživotního učení
Name in Czech Teorie celoživotního učení
Name (in English) The theory of lifelong learning
Authors DEMJANENKO, Milan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2017, p. 137-144, 8 pp. 2017.
Publisher Akropolis
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/46358978:_____/17:00000008
Organization Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-7470-172-6
Keywords (in Czech) celoživotní učení; koncepce celoživotního učení; sebeřízené učení; teorie celoživotního učení
Keywords in English lifelong learning; the concept of lifelong learning; self-directed learning; the theory of lifelong learning
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Milan Demjanenko, učo 1095. Changed: 23/10/2018 10:39.
Abstract
Celoživotní učení a vzdělávání zahrnuje učební aktivity v průběhu celého života, od dětského věku po věk seniorský. Zároveň se jedná o učení v celé šíři života, formální, neformální i informální. S celoživotním učením je v současnosti většina z nás konfrontována téměř denně. Dnešní realizační strategie ovlivňují život každého jednotlivce, práci vzdělávacích institucí, pojetí sociální a vzdělávací politiky. Je zřejmé, že příspěvek nemůže obsáhnout veškeré aspekty této tematiky. Zaměřuje se proto především na otázky související se vzděláváním dospělých.
Abstract (in English)
Lifelong learning and education include learning activities throughout life, from childhood to seniority. It is also a learning Lifewide, formal, non-formal and informal. With lifelong learning is now most of us are confronted almost daily. Today's implementation strategies influence the life of each individual, the work of educational institutions, the concept of social and educational policy. It is clear that the contribution can not cover all aspects of the issue. It therefore focuses mainly on issues related to adult education.
Print
Add to clipboard Displayed: 22/2/2020 11:26

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 22/2/2020 11:26, Week 8 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz