Informační systém Repo
MATĚJ, Zdeněk, Martin VEŠKRNA, Lenka BAČINSKÁ and Václav PŘENOSIL. ClasificatorScript - leading edge. 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name ClasificatorScript - leading edge
Name in Czech ClasificatorScript - přední hrana
Authors MATĚJ, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Martin VEŠKRNA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka BAČINSKÁ (703 Slovakia, belonging to the institution) and Václav PŘENOSIL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2017.
Other information
Original language English
Type of outcome Software
Field of Study Informatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/17:00094383
Organization Fakulta informatiky - Repository
Keywords (in Czech) clasificator script; přední hrana; neutron; gamma
Keywords in English clasificator script; leading edge; neutron; gamma
Technical parameters Jedná se o nástroj pro separaci dat od neutronů a gama záření. Výstupem je matice obsahující energii a separační parametr. Tyto údaje jsou k dispozici v podstatě on-line.
Links TG02010067, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 20. 9. 2018 00:58.
Abstract
A software for separating mixed field neutron and gamma radiation responses in scintillators and calculating the energy spectrum of the individual components of the mixed field. The output is a matrix containing energy and a separation parameter. The response separation method is based on an analysis of the leading edge of the response. The response function of the scintillator is use to calculate the energy.
Abstract (in Czech)
Programový nástroj pro oddělení odezev směsného pole neutronů a záření gama v scintilátorech a výpočet spektra energií jednotlivých složek směsného záření. Výstupem je matice obsahující energii a separační parametr. Metoda oddělení odezev je založena na analýze náběžné hrany odezvy. Odezvová funkce použitého scintilátoru je použita pro výpočet energie.
Displayed: 29. 3. 2020 00:44