Information System Repo 

ClasificatorScript - leading edge

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
MATĚJ, Zdeněk, Martin VEŠKRNA, Lenka BAČINSKÁ and Václav PŘENOSIL. ClasificatorScript - leading edge. 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name ClasificatorScript - leading edge
Name in Czech ClasificatorScript - přední hrana
Authors MATĚJ, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Martin VEŠKRNA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka BAČINSKÁ (703 Slovakia, belonging to the institution) and Václav PŘENOSIL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2017.
Other information
Original language English
Type of outcome Software
Field of Study Informatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/17:00094383
Organization Fakulta informatiky - Repository
Keywords (in Czech) clasificator script; přední hrana; neutron; gamma
Keywords in English clasificator script; leading edge; neutron; gamma
Technical parameters Jedná se o nástroj pro separaci dat od neutronů a gama záření. Výstupem je matice obsahující energii a separační parametr. Tyto údaje jsou k dispozici v podstatě on-line.
Links TG02010067, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 5/9/2020 00:19.
Abstract
A software for separating mixed field neutron and gamma radiation responses in scintillators and calculating the energy spectrum of the individual components of the mixed field. The output is a matrix containing energy and a separation parameter. The response separation method is based on an analysis of the leading edge of the response. The response function of the scintillator is use to calculate the energy.
Abstract (in Czech)
Programový nástroj pro oddělení odezev směsného pole neutronů a záření gama v scintilátorech a výpočet spektra energií jednotlivých složek směsného záření. Výstupem je matice obsahující energii a separační parametr. Metoda oddělení odezev je založena na analýze náběžné hrany odezvy. Odezvová funkce použitého scintilátoru je použita pro výpočet energie.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
CS_Leading_edge.zip Licence  File version 20/9/2018

Properties

Name
CS_Leading_edge.zip
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/30386/571482/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/30386/571482/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/30386/571482/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/30386/571482/?info
Uploaded/Created
Thu 20/9/2018 00:58

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
CS_Leading_edge.zip Licence  File version 5/9/2020

Properties

Name
CS_Leading_edge.zip
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/30386/904616/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/30386/904616/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/30386/904616/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/30386/904616/?info
Uploaded/Created
Sat 5/9/2020 00:19

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 22/1/2022 02:46

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 22/1/2022 02:46, Week 3 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz