Informační systém Repo
ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Přehled základů teoretické fyziky (s aplikací na radiologii). přepracované a doplněné 3. Praha: Curriculum, 2018. 280 s. ISBN 978-80-87894-18-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Přehled základů teoretické fyziky (s aplikací na radiologii)
Název česky Přehled základů teoretické fyziky (s aplikací na radiologii)
Název anglicky Survey of Principles of Theoretical Physics (with application on radiology)
Autoři ZÁŠKODNÝ, Přemysl.
Vydání přepracované a doplněné 3. Praha, 280 s. 2018.
Nakladatel Curriculum
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL URL
Organizace Vysoká škola finanční a správní, a.s.
ISBN 978-80-87894-18-7
Klíčová slova česky Kurikulární proces, Statistická fyzika, Klasická fyzika, Kvantová fyzika, Relativistická fyzika, Radiologická fyzika
Klíčová slova anglicky Curricular Process, Statistical Physics, Classical Physics, Quantum Physics, Relativistic Physics, Radiological Physics
Změnil Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 12. 1. 2019 00:59.
Anotace
Konceptuální kurikulum fyziky doplněné o řešené příklady
Anotace anglicky
Conceptual Curriculum of Physics supplemented by Solved Examples
Zobrazeno: 26. 5. 2020 16:00