Informační systém Repo
MÁLEK, Ondřej. Předvídatelnost rozhodování dle zásad spravedlnosti v rozhodčím řízení. 2016. 39 s. Studentská vědecká a odborná činnost.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Předvídatelnost rozhodování dle zásad spravedlnosti v rozhodčím řízení
Autoři MÁLEK, Ondřej.
Vydání 39 s. Studentská vědecká a odborná činnost, 2016.
Další údaje
Typ výsledku Přehledové a vzdělávací texty
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Masarykova univerzita
Klíčová slova česky Rozhodčí řízení, rozhodce, spravedlnost, amiable compositeur, právní argumentace, právní jistota
Klíčová slova anglicky Arbitration, Arbitrator, Equity, Amiable compositeur, Legal Argumentation, Legal Certainty
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 6. 9. 2018 00:56.
Anotace
Tato práce nabízí pohled právní teorie na problematiku užití zásad spravedlnosti v rozhodčím řízení. Zvolené téma je řešeno v kontextu právní jistoty coby jednoho ze základních principů materiálně chápané demokratického právního státu. Srovnáním přístupů různých právních úprav, jakožto i různých autorů a judikatorní činnosti Ústavního soudu a Nejvyššího soudu, představuje práce kritiku rozhodování dle zásad spravedlnosti, neboť takové rozhodování popírá požadavek jakékoliv předvídatelnosti rozhodování. Hlavním zjištěním práce tak je rozpor mezi principem právní jistoty a principem autonomie vůle stran či právem stran rozhodovat o svém osudu (tj. vzdání se práva na projednání před soudem).
Zobrazeno: 21. 8. 2019 11:11