Informační systém Repo 

Drop-out a jeho vysokoškolský kontext v aplikovaném výzkumném projektu

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. Drop-out a jeho vysokoškolský kontext v aplikovaném výzkumném projektu. In Petr Hlaďo. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICCOLE 2016. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. s. 198-208, 11 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Drop-out a jeho vysokoškolský kontext v aplikovaném výzkumném projektu
Název česky Drop-out a jeho vysokoškolský kontext v aplikovaném výzkumném projektu
Název anglicky Drop-out and its Higher Education Context in an Applied Research Project
Autoři KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, Sborník z mezinárodní vědecké konference ICCOLE 2016, od s. 198-208, 11 s. 2016.
Nakladatel Mendelova univerzita v Brně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova česky student; neúspěšnost ve vzdělání; vysoká škola; statistika; podmínky studia; student se specifickými potřebami; modifikace podmínek studia
Klíčová slova anglicky student; success in higher education; university; statistics; study conditions; student with special educational needs; modification of study conditions
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Martin Kaleja, učo 2117. Změněno: 15. 8. 2018 20:05.
Anotace
Prezentovaný text svým charakterem poukazuje na jeden z palčivých problémů vysokoškolského vzdělávání v České republice, kterým je otázka neúspěšného ukončení studia ze strany instituce z důvodu neplnění studijních povinností nebo na vlastní žádost studenta. Autoři uvádějí klíčový kontext sledovaného fenoménu ve vztahu k ČR a konkrétní VŠ, jehož záměrem je demonstrovat praktické aspekty aplikovaného výzkumu, majícího význam v mnoha strukturálních kategoriích v prostředí vysokých škol či univerzit. Na příkladu jedné kvalitativně orientované studie chtějí poskytnout náhled na cíleně systemizovanou podobu prevence neúspěšnosti, jíž obsahem je pedagogická intervence zaměřená na podporu rovných příležitostí v terciárním vzdělávání. Dlouhodobé pedagogické, rozvojové a výzkumné zkušenosti autorům umožňují zdůraznit, že výše uvedená podpora studia může být optimálně korigována (s ohledem na podmínky univerzity, příslušný studijní obor, individualitu studenta atp.) na základě pregnantně definovaných výzkumných závěrů aplikovaného výzkumného projektu.
Anotace anglicky
The presented text has a basic aim to highlight one of the pressing problems of higher educational system in the Czech Republic, which is the question of unsuccessful graduation due to the decision of an institution or at own request of a student. The authors present the key context of the phenomenon in relation to the Czech Republic and the particular university with the aim to demonstrate some specific aspects of applied research project, which has a great importance in many structural dimensions in higher educational system. The qualitatively oriented study wants to demonstrate a pedagogical intervention as a concrete form of mechanism of equal opportunities. The authors have long-term pedagogical experience, and also experience in development and research field of higher education of students with specific educational needs. They want to emphasize that the support for the target groups of students can be optimally corrected (with respect to the conditions of universities, the relevant field of study, individualities of students, etc.), if the final research findings are correctly and exactly defined.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 18. 8. 2019 11:49

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 8. 2019 11:49, 33. (lichý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz