Informační systém Repo
MAIELLO, Giuseppe. ITALSKÁ HISTORIOGRAFIE XX. STOLETÍ O ČESKÉM NÁRODNÍM OBROZENÍ. In Česká slavistika 2018. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2018. s. 95-105, 11 s. ISBN 978-80-88296-00-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ITALSKÁ HISTORIOGRAFIE XX. STOLETÍ O ČESKÉM NÁRODNÍM OBROZENÍ
Název česky ITALSKÁ HISTORIOGRAFIE XX. STOLETÍ O ČESKÉM NÁRODNÍM OBROZENÍ
Název anglicky Italian historiography on Czech National revival
Autoři MAIELLO, Giuseppe.
Vydání 1. vydání. Brno, Česká slavistika 2018, od s. 95-105, 11 s. 2018.
Nakladatel Jan Sojnek – Galium
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Vysoká škola finanční a správní, a.s.
ISBN 978-80-88296-00-3
Klíčová slova česky Risorgimento; české národní obrození; italská historiografie; dějiny českých zemí
Klíčová slova anglicky Risorgimento; Czech Risorgimento; Italian historiography; history of Czech lands
Změnil Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 23. 3. 2019 00:58.
Anotace
Kapitola podává bibliografický výklad o těch nepočetných italských studiích týkajících se českého národního obrození a možných důvodech slabšího zájmu ze strany Itálie o tento důležitý moment českých dějin. Na základě úvah vyplývajících z debaty o nacionalismu autor identifikuje paralely mezi italským Risorgimentem a českým národním obrozením.
Anotace anglicky
The study makes a bibliographic excursus on the rare Italian studies concerning the Czech national revival and on the possible reasons of the Italian lack of interest for this important moment of the Czech history. Based on considerations arising from the debate on nationalism, the author recognizes the parallel between the Italian Risorgimento and the Czech national revival.
Zobrazeno: 7. 8. 2020 15:15